Android O Nexus 6P

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Nexus 6P (bản chuẩn) của phần mềm Android O được cập nhật vào 11/04/2017

Thông tin về Android O

Mô tả: Phiên bản Android mới nhất

Phần mềm do Android developers phát hành, có dung lượng 50 MB, có 33 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: Nexus 6P

Các chức năng của Android O
 Phiên bản Nexus 6P của phần mềm Android O được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Android O

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá