Anki  2.0.48 / 2.1.0 beta 18

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.0.48 / 2.1.0 beta 18
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.0.48 / 2.1.0 beta 18 (bản chuẩn) của phần mềm Anki được cập nhật vào 11/10/2017

Thông tin về Anki

Mô tả: Ghi nhớ từ vựng, sự kiện

Phần mềm do Damien Elmes phát hành, có dung lượng 27.6 MB, có 23344 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Hệ điều hành Windows

Phiên bản hiện tại: 2.0.48 / 2.1.0 beta 18

Các chức năng của Anki
 Phiên bản 2.0.48 / 2.1.0 beta 18 của phần mềm Anki được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Anki

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá