download Bảng cân đối kế toán (Mẫu cân đối kế toán)

Bảng cân đối kế toán

 (Mẫu cân đối kế toán)

Download

Download Bảng cân đối kế toán - Bảng cân đối kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

Diệu Hương Giang  cập nhật: 10/05/2017

Bảng cân đối kế toán là mẫu báo cáo tài chính tổng hợp, được lập ra bởi những người làm công tác kế toán, cho thấy tổng giá trị hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại. Đây là biểu mẫu giúp doanh nghiệp có được cái nhìn đúng đắn về tình hình kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp.


Bảng cân đối kế toán gồm các nội dung chính: thông kê tài sản bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, tiền, tài khoản cố định, các khoản thu ngắn hạn và dài hạn, hàng tồn kho, bất động sản đầu tư. Ngoài ra còn có các vấn đề liên quan đến thuế, chi phí kinh doanh, khoản thu nhà nước, chi phí phát sinh ngoài ý muốn (nếu có).

Cũng là biểu mẫu kế toán nhưng Bảng thanh toán tiền lương lại có mục đích khác, hỗ trợ cho việc thanh toán lương tại các doanh nghiệp. Việc lập bảng thanh toán tiền lương đảm bảo sự minh bạch về các khoản tiền mà người lao động được hưởng.


Bảng cân đối kế toán
Download Bảng cân đối kế toán - Phần mềm Bảng cân đối kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

Bảng cân đối kế toán phân chia và đánh dấu tài sản theo các mã số, người lập bảng phải nhớ chính xác các khoản mục để không bị nhầm lẫn. Người lập cũng phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính. Còn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải căn cứ vào bảng để lập các chiến lược kinh doanh trong thời kỳ tiếp theo.

 

Bạn xem thêm mẫu hợp đồng lao động nếu đang cần biểu mẫu này cho công tác tuyển dụng. Mẫu hợp đồng lao động thể hiện sự ràng buộc về quyền lợi và trách nhiệm giữa người lao động và doanh nghiệp.

Nội dung chính của Bảng cân đối kế toán:

- Phản ánh giá trị doanh nghiệp hiện có và nguồn hình thành
- Thống kê các loại tài sản doanh nghiệp
- Thể hiện tình hình kinh doanh của doanh nghiệp
 


Liên kết tải về - [133 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

Bảng cân đối kế toán - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Bảng cân đối kế toán được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat bảng cân đối kế toán là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Bảng cân đối kế toán (Mẫu cân đối kế toán)


Phần mềm Liên quan & Tương tự
    Bấm vào file dưới
    Để cài phần mềm


     Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá