download Báo cáo hoạt động kinh doanh (Mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh )

Báo cáo hoạt động kinh doanh

 (Mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh )

Download

Download Báo cáo hoạt động kinh doanh - Báo cáo kết quả kinh doanh

Trần Văn Việt  cập nhật: 30/03/2015

Báo cáo hoạt động kinh doanh là biểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo định kỳ, theo tháng, quý, năm... Nội dung báo cáo gồm tất cả các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, doanh số, doanh thu, lợi nhuận... của doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh giúp các đơn vị xác định được tình hình phát triển của mình.


Báo cáo hoạt động kinh doanh đề cập đến các nội dung như: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu, giá vốn bán hàng, lợi tức, doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí thuế, lợi nhuận sau thuế...

Báo cáo hoạt động kinh doanh cần sự chính xác chi tiết và tỉ mỉ với từng con số và được phân biệt bằng các mã số khác nhau. Mỗi hạng mục đều giúp người lập phân tích và đánh giá được hiện trạng kinh doanh của doanh nghiệp.

Các nội dung chính của Báo cáo hoạt động kinh doanh:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo định kỳ
- Đề cập đến nhiều hạng mục về doanh thu
- Lập nội dung chi tiết, chính xác


Liên kết tải về - [16 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Báo cáo hoạt động kinh doanh được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat báo cáo hoạt động kinh doanh là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Báo cáo hoạt động kinh doanh (Mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh )


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm


 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá