ChemPlot 1.0.2.4

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 1.0.2.4 đã cũ. Phần mềm ChemPlot đã có phiên bản mới 1.1.7.5 tìm và tải về tại đây >> ChemPlot

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.0.2.4

Tạo cấu trúc, cấu tạo hóa học

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.0.2.4 (bản chuẩn) của phần mềm ChemPlot được cập nhật vào 28/09/2014

Thông tin về ChemPlot

Mô tả: Tạo cấu trúc, cấu tạo hóa học

Phần mềm do Marek Dlapa phát hành, có dung lượng 1020 KB, có 33211 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows xp/vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 1.0.2.4

Các chức năng của ChemPlot
 Phiên bản 1.0.2.4 của phần mềm ChemPlot được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự ChemPlot

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá