Clock Calendar 3D 2.03

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.03
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.03 (bản chuẩn) của phần mềm Clock Calendar 3D được cập nhật vào 19/09/2005

Thông tin về Clock Calendar 3D

Mô tả: Hiển thị dồng hồ 3D trên desktop

Phần mềm do 3D Sprite Division phát hành, có dung lượng 5.63 MB, có 285027 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 95/98/Me/2000/XP

Phiên bản hiện tại: 2.03

Các chức năng của Clock Calendar 3D
 Phiên bản 2.03 của phần mềm Clock Calendar 3D được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Clock Calendar 3D

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá