GeoGebra for Linux 5.0.349.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 5.0.349.0 (bản chuẩn) của phần mềm GeoGebra for Linux được cập nhật vào 29/03/2017

Thông tin về GeoGebra for Linux

Mô tả: Vẽ và biểu diễn đồ thị toán học

Phần mềm do GeoGebra phát hành, có dung lượng 101 MB, có 30 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Linux

Phiên bản hiện tại: 5.0.349.0

Các chức năng của GeoGebra for Linux
 Phiên bản 5.0.349.0 của phần mềm GeoGebra for Linux được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự GeoGebra for Linux

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá