Giáo trình Xác suất thống kê (Tài liệu xác suất thống kê)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản (Tài liệu xác suất thống kê)

Lý thuyết cơ sở của toán xác suất và thống kê

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản (Tài liệu xác suất thống kê) (bản chuẩn) của phần mềm Giáo trình Xác suất thống kê được cập nhật vào 20/04/2015

Thông tin về Giáo trình Xác suất thống kê

Mô tả: Lý thuyết cơ sở của toán xác suất và thống kê

Phần mềm do TS Nguyễn Hắc Hải - Khoa Toán Tin, ĐHSP Hà Nội phát hành, có dung lượng 4,3 MB, có 669 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: All Windows

Phiên bản hiện tại: (Tài liệu xác suất thống kê)

Các chức năng của Giáo trình Xác suất thống kê
 Phiên bản (Tài liệu xác suất thống kê) của phần mềm Giáo trình Xác suất thống kê được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Giáo trình Xác suất thống kê

Top download
  1. Đang tổng hợp...

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá