GlassWire 1.2.74

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 1.2.74 đã cũ. Phần mềm GlassWire đã có phiên bản mới 1.2.118 tìm và tải về tại đây >> GlassWire

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.2.74
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.2.74 (bản chuẩn) của phần mềm GlassWire được cập nhật vào 18/09/2016

Thông tin về GlassWire

Mô tả: Quản lý, giám sát mạng

Phần mềm do GlassWire Software phát hành, có dung lượng 29.2 MB, có 21379 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows xp/vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 1.2.74

Các chức năng của GlassWire
 Phiên bản 1.2.74 của phần mềm GlassWire được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự GlassWire

  • Network Magic 3/5 Quản lý mạng nội bộ
  • TCPEye 3/5 Phần mềm giám sát mạng internet
  • NetWorxQuản lý, giám sát mạng
  • What's UpQuản lý, giám sát mạng
  • MagiWOLQuản lý hệ thống mạng LAN
  • MyLanViewerQuét và giám sát mạng LAN
  • NetBalancerQuản lý lưu lượng mạng Internet
  • PrimePhần mềm quản lý, phân tích mạng
  • NetDMZGiám sát kết nối mạng LAN
  • AuditAxonKiểm tra máy tính trong mạng SNMP

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá