Google Chrome Dev 60.0.3112.7

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 60.0.3112.7 đã cũ. Phần mềm Google Chrome Dev đã có phiên bản mới 63.0.3236.0 tìm và tải về tại đây >> Google Chrome Dev

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 60.0.3112.7
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 60.0.3112.7 (bản chuẩn) của phần mềm Google Chrome Dev được cập nhật vào 31/05/2017

Thông tin về Google Chrome Dev

Mô tả: Lướt web bảo mật thông tin

Phần mềm do Google phát hành, có dung lượng 36.53 MB, có 124135 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 60.0.3112.7

Các chức năng của Google Chrome Dev
 Phiên bản 60.0.3112.7 của phần mềm Google Chrome Dev được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Google Chrome Dev

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá