Google Voice cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho iPhone đã cũ. Phần mềm Google Voice đã có phiên bản mới Web tìm và tải về tại đây >> Google Voice

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm Google Voice được cập nhật vào 07/06/2018

Thông tin về Google Voice

Mô tả: Gọi điện, nhắn tin, trò chuyện nhóm

Phần mềm do Google Chrome extensions phát hành, có dung lượng 109.49KB, có 1188 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: cho iPhone

Các chức năng của Google Voice