iCollections 3.3.2

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.3.2 (bản chuẩn) của phần mềm iCollections được cập nhật vào 09/12/2016

Thông tin về iCollections

Mô tả: Sắp xếp icon desktop trên máy Mac

Phần mềm do Naarak-Studio phát hành, có dung lượng 5.3 MB, có 246 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Mac OS X

Phiên bản hiện tại: 3.3.2

Các chức năng của iCollections
 Phiên bản 3.3.2 của phần mềm iCollections được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự iCollections

  • 7Stacks 3/5 Sắp xếp biểu tượng trên desktop
  • My Cool Desktop 3/5 Sắp xếp biểu tượng iCon trên màn hình

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá