iTunes 12.7.1 (32bit)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 12.7.1 (32bit) đã cũ. Phần mềm iTunes đã có phiên bản mới 12.9 32bit tìm và tải về tại đây >> iTunes

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 12.7.1 (32bit) (bản chuẩn) của phần mềm iTunes được cập nhật vào 01/11/2017