Javascript PopUp Maker 1.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.0
- Hỗ trợ tạo các đoạn mã JavaSript cho các Pop-up quảng cáo.
- Tùy chỉnh các yếu tố của Pop-up: chiều cao, chiều rộng, thanh địa chỉ…
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.0 (bản chuẩn) của phần mềm Javascript PopUp Maker được cập nhật vào 12/08/2007

Thông tin về Javascript PopUp Maker

Mô tả: Công cụ thiết kế Popup miễn phí

Phần mềm do Suman Kumar Rai phát hành, có dung lượng 24 KB, có 385801 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 95/NT/98/Me/2000/XP

Phiên bản hiện tại: 1.0

Các chức năng của Javascript PopUp Maker
 Phiên bản 1.0 của phần mềm Javascript PopUp Maker được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Javascript PopUp Maker

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá