download Luật viên chức (Biểu mẫu Bộ luật viên chức 2010)

Luật viên chức

 (Biểu mẫu Bộ luật viên chức 2010)

Download

Download Luật viên chức - Luật công nhân viên chức số 58/2010/QH12

Trần Văn Việt  cập nhật: 19/05/2017

Luật viên chức quy định rõ về quyền hạn, nghĩa vụ của viên chức, việc tuyển dụng và quản lý viên chức trong đơn vị nhà nước. Đây là luật viên chức mới nhất, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam đang công tác tại các đơn vị trong nước.


Luật viên chức gồm các nội dung cơ bản: quyền và nghĩa vụ của viên chức, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; hoạt động nghề nghiệp của viên chức, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức; nguyên tắc quản lý viên chức.

Luật viên chức nói rõ về quyền, nghĩa vụ viên chức trên các phương diện như quyền của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp, chế độ tiền lương, chế độ nghỉ ngơi; nghĩa vụ của viên chức trong việc chấp hành đường lối của nhà nước và tinh thần phục vụ nhân dân.

Bạn tham khảo Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên để biết được quy trình và các giấy tờ hồ sơ cần chuẩn bị cho quá trình tuyển dụng viên chức ngành giáo viên. Trong Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên, các giáo viên và nhà tuyển dụng là các cơ sở giáo dục cần phải thực hiện đúng và đầy đủ.

Các nội dung chính của của Luật viên chức:

- Luật công nhân viên chức mới nhất
- Quy định quyền và nghĩa vụ của viên chức
- Nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức
- Các chế độ với viên chức
 


Liên kết tải về - [198 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Luật viên chức được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat luật viên chức là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Luật viên chức (Biểu mẫu Bộ luật viên chức 2010)


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm


 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá