MISA 2017 R18

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2017 R18

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC:

- Cập nhật hệ thống tài khoản mới
- Đáp ứng các nghiệp vụ kế toán thay đổi
- Cập nhật biểu mẫu chứng từ,sổ sách, báo cáo theo chế độ
- Đáp ứng hệ thống báo cáo tài chính cho mọi doanh nghiệp:lớn,vừa và nhỏ, siêu nhỏ

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2017 R18 (bản chuẩn) của phần mềm MISA được cập nhật vào 20/10/2016

Thông tin về MISA

Mô tả: Dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phần mềm do MISA phát hành, có dung lượng 811.31 MB , có 521918 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP / Vista / 7 / 8/ 8.1 /10

Phiên bản hiện tại: 2017 R18

Các chức năng của MISA
 Phiên bản 2017 R18 của phần mềm MISA được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự MISA

  • CADS 3/5 Phần mềm kế toán doanh nghiệp, kinh doanh
  • PUMA 3/5 Phần mềm kế toán doanh nghiệp

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá