Mozilla Thunderbird For Mac 3.0.4 R4.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 3.0.4 R4.1 đã cũ. Phần mềm Mozilla Thunderbird For Mac đã có phiên bản mới 52.3.0 tìm và tải về tại đây >> Mozilla Thunderbird For Mac
 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.0.4 R4.1

- Cải thiện tốc độ truy cập Email cho Mac

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.0.4 R4.1 (bản chuẩn) của phần mềm Mozilla Thunderbird For Mac được cập nhật vào 22/05/2010

Thông tin về Mozilla Thunderbird For Mac

Mô tả: Truy cập Email cho Mac

Phần mềm do Mozilla phát hành, có dung lượng 75.4 MB, có 82528 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Mac OS X 10.6

Phiên bản hiện tại: 3.0.4 R4.1

Các chức năng của Mozilla Thunderbird For Mac
 Phiên bản 3.0.4 R4.1 của phần mềm Mozilla Thunderbird For Mac được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Mozilla Thunderbird For Mac

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá