Mozilla Thunderbird Portable 28.0 Beta

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 28.0 Beta đã cũ. Phần mềm Mozilla Thunderbird Portable đã có phiên bản mới 52.2.1 tìm và tải về tại đây >> Mozilla Thunderbird Portable

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 28.0 Beta

- Nâng cao quản lý tài khoản Email

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 28.0 Beta (Beta) của phần mềm Mozilla Thunderbird Portable được cập nhật vào 11/06/2014

Thông tin về Mozilla Thunderbird Portable

Mô tả: Quản lý tài khoản Email

Phần mềm do PortableApps phát hành, có dung lượng 41.4 MB, có 22828 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 28.0 Beta

Các chức năng của Mozilla Thunderbird Portable
 Phiên bản 28.0 Beta của phần mềm Mozilla Thunderbird Portable được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Mozilla Thunderbird Portable

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá