OmniPage 18.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 18.0
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 18.0 (bản chuẩn) của phần mềm OmniPage được cập nhật vào 10/06/2015

Thông tin về OmniPage

Mô tả: Chuyển đổi tài liệu, chuyển văn bản thành âm thanh

Phần mềm do Nuance phát hành, có dung lượng 413803808, có 1210 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,

Phiên bản hiện tại: 18.0

Các chức năng của OmniPage
 Phiên bản 18.0 của phần mềm OmniPage được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự OmniPage

  • Speak Aloud 3/5 Chuyển đổi văn bản sang tệp tin âm thanh
  • Fast Text To Mp3 3/5 Chuyển văn bản tiếng anh thành âm thanh

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá