Outlook Express Backup 6.5 Build 6.5.121

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 6.5 Build 6.5.121

Sao lưu dữ liệu Email

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 6.5 Build 6.5.121 (bản chuẩn) của phần mềm Outlook Express Backup được cập nhật vào 18/07/2007

Thông tin về Outlook Express Backup

Mô tả: Sao lưu dữ liệu Email

Phần mềm do Genie9 phát hành, có dung lượng 31 KB, có 89160 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows NT/98/2000/XP

Phiên bản hiện tại: 6.5 Build 6.5.121

Các chức năng của Outlook Express Backup
 Phiên bản 6.5 Build 6.5.121 của phần mềm Outlook Express Backup được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Outlook Express Backup

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá