Oxford Advanced Learners Dictionary 8.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 8.0

Tự học tiếng Anh hiệu quả

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 8.0 (bản chuẩn) của phần mềm Oxford Advanced Learners Dictionary được cập nhật vào 11/03/2011

Thông tin về Oxford Advanced Learners Dictionary

Mô tả: Tự học tiếng Anh hiệu quả

Phần mềm do Spring Sons phát hành, có dung lượng 500 MB, có 125030 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Hệ điều hành Windows

Phiên bản hiện tại: 8.0

Các chức năng của Oxford Advanced Learners Dictionary
 Phiên bản 8.0 của phần mềm Oxford Advanced Learners Dictionary được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Oxford Advanced Learners Dictionary

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá