Phần mềm quản lý nhân sự Silk People Suite Mới nhất

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Mới nhất (bản chuẩn) của phần mềm Phần mềm quản lý nhân sự Silk People Suite được cập nhật vào 20/04/2017

Thông tin về Phần mềm quản lý nhân sự Silk People Suite

Mô tả: Quản lý nhân sự, tiền lương

Phần mềm do Công ty Harvey Nash Việt Nam phát hành, có dung lượng 100 MB, có 1264 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: Mới nhất

Các chức năng của Phần mềm quản lý nhân sự Silk People Suite
 Phiên bản Mới nhất của phần mềm Phần mềm quản lý nhân sự Silk People Suite được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Phần mềm quản lý nhân sự Silk People Suite

  • TCSOFT HRM Pro 4/5 Quản lý nhân sự chuyên nghiệp
  • Bizzone 3/5 Quản lý nhân sự, tiền lương

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá