PuTTY 0.69

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 0.69
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 0.69 (bản chuẩn) của phần mềm PuTTY được cập nhật vào 29/04/2017

Thông tin về PuTTY

Mô tả: Quản lý, kết nối máy tính từ xa

Phần mềm do Simon Tatham phát hành, có dung lượng 484 KB, có 1024816 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 0.69

Các chức năng của PuTTY
 Phiên bản 0.69 của phần mềm PuTTY được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự PuTTY

  • PsExec 3/5 Truy cập, kết nối máy tính từ xa
  • QuickRDP 3/5 Kiểm soát, kết nối máy tính từ xa

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá