PyMOL  2.0.3

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.0.3
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.0.3 (bản chuẩn) của phần mềm PyMOL được cập nhật vào 11/10/2017
  • PyMOL 2.0.3 (Bản chuẩn cuối) - 11/10/2017 Download

Thông tin về PyMOL

Mô tả: Tái hiện cấu trúc phân tử

Phần mềm do DeLano Scientific phát hành, có dung lượng 13.5 MB, có 6595 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 2.0.3

Các chức năng của PyMOL
 Phiên bản 2.0.3 của phần mềm PyMOL được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự PyMOL

    Top download
    1. Đang tổng hợp...

     Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá