Phần mềm quản lý nhân sự HR Manager 2016

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2016

Quản lý nhân sự, tiền lương

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2016 (bản chuẩn) của phần mềm Phần mềm quản lý nhân sự HR Manager được cập nhật vào 19/10/2015

Thông tin về Phần mềm quản lý nhân sự HR Manager

Mô tả: Quản lý nhân sự, tiền lương

Phần mềm do CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ phát hành, có dung lượng 100 MB, có 1218 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 2016

Các chức năng của Phần mềm quản lý nhân sự HR Manager
 Phiên bản 2016 của phần mềm Phần mềm quản lý nhân sự HR Manager được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Phần mềm quản lý nhân sự HR Manager

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá