Rainlendar Lite 2.11.1 (32bit)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 2.11.1 (32bit) đã cũ. Phần mềm Rainlendar Lite đã có phiên bản mới 2.13.1 Build 147 tìm và tải về tại đây >> Rainlendar Lite
 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.11.1 (32bit)
- Cải thiện phông chữ ghi sự kiện
- Tạo nhiều sự kiện trên cùng 1 thời gian
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.11.1 (32bit) (bản chuẩn) của phần mềm Rainlendar Lite được cập nhật vào 11/03/2013

Thông tin về Rainlendar Lite

Mô tả: Tạo lịch đẹp trên màn hình máy tính

Phần mềm do Rainy phát hành, có dung lượng 14.6 MB, có 4105803 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 2.11.1 (32bit)

Các chức năng của Rainlendar Lite
 Phiên bản 2.11.1 (32bit) của phần mềm Rainlendar Lite được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Rainlendar Lite

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá