Real Temp 3.70

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.70

- Kiểm tra, hiển thị các thông tin nhiệt độ từ các bộ vi xử lý Intel Core.
- Kiểm tra các cảm biến DTS.
- Giữ ổn định nhiệt độ tối thiểu và tối đa cho hệ thống.

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.70 (bản chuẩn) của phần mềm Real Temp được cập nhật vào 16/01/2012

Thông tin về Real Temp

Mô tả: Kiểm tra, theo dõi nhiệt độ CPU

Phần mềm do Kevin Glynn phát hành, có dung lượng 323 KB, có 2202960 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 2K/XP/2003/Vista/XP/7

Phiên bản hiện tại: 3.70

Các chức năng của Real Temp
 Phiên bản 3.70 của phần mềm Real Temp được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Real Temp

  • CPUCool 3/5 Theo dõi, kiểm soát nhiệt độ CPU
  • Core Temp 3/5 Kiểm tra, theo dõi nhiệt độ CPU

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá