RekenTest 4.2

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 4.2

- Bổ sung nhiều phép tính toán học

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.2 (bản chuẩn) của phần mềm RekenTest được cập nhật vào 11/12/2012

Thông tin về RekenTest

Mô tả: Thực hiện phép tính toán học

Phần mềm do 4x4 Software phát hành, có dung lượng 3.2 MB, có 47976 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8

Phiên bản hiện tại: 4.2

Các chức năng của RekenTest
 Phiên bản 4.2 của phần mềm RekenTest được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự RekenTest

  • PEMDAS for Mac 3/5 Tính phép tính nhanh cho Mac
  • iCalcy 3/5 Công cụ tính toán trên máy tính

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá