download SABnzbd Portable  2.3.7

SABnzbd Portable

  2.3.7

Download SABnzbd Portable - Quản lý, phân tích mạng

Hoàng Gia Bách  cập nhật: 15/01/2019

SABnzbd Portable là công cụ giúp bạn quản lý được quá trình sử dụng internet của máy tính mình. Nó hỗ trợ khả năng thống kê tổng lưu lượng mạng đã sử dụng, lịch sử download, ngoài ra còn hỗ trợ bạn thay đổi cấu hình trong mạng.

Quảng cáo