download SAP Crystal Reports 2013

SAP Crystal Reports

 2013

Download SAP Crystal Reports - Công cụ tạo báo cáo cho doanh nghiệp

Bùi Minh Quang  cập nhật: 23/07/2017

SAP Crystal Reports mang đến một môi trường trực quan để bạn tự thiết kế các báo cáo trong thời gian nhanh chóng, hỗ trợ nhúng vào nhiều phần mềm đồ họa khác cùng với nhiều tùy chọn khi triển khai. Bên cạnh đó, SAP Crystal Reports còn có các tính năng tăng tốc thiết kế, khả năng kết hợp dữ liệu mạnh mẽ, cùng với chế độ quản lý toàn diện.

Quảng cáo

SAP Crystal Reports có khả năng tạo ra các báo cáo đẹp mắt bằng các công cụ trực quan, hỗ trợ phân loại và lọc thông tin tương tác ngay trên báo cáo, định dạng các báo cáo cho phù hợp