Sổ theo dõi hợp đồng lao động (Biên bản theo dõi hợp đồng lao động)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản (Biên bản theo dõi hợp đồng lao động)

Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản (Biên bản theo dõi hợp đồng lao động) (bản chuẩn) của phần mềm Sổ theo dõi hợp đồng lao động được cập nhật vào 16/03/2015

Thông tin về Sổ theo dõi hợp đồng lao động

Mô tả: Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động

Phần mềm do Bộ Tư pháp phát hành, có dung lượng 100 KB, có 23556 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: (Biên bản theo dõi hợp đồng lao động)

Các chức năng của Sổ theo dõi hợp đồng lao động
 Phiên bản (Biên bản theo dõi hợp đồng lao động) của phần mềm Sổ theo dõi hợp đồng lao động được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Sổ theo dõi hợp đồng lao động

     Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá