SugarSync 3.0.1.20.129190.20142306

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 3.0.1.20.129190.20142306 đã cũ. Phần mềm SugarSync đã có phiên bản mới 3.8.2.6.147467.20171702 tìm và tải về tại đây >> SugarSync
 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.0.1.20.129190.20142306

- Cải thiện tốc độ sao lưu dữ liệu trực tuyến

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.0.1.20.129190.20142306 (bản chuẩn) của phần mềm SugarSync được cập nhật vào 27/06/2014

Thông tin về SugarSync

Mô tả: Sao lưu, quản lý dữ liệu online

Phần mềm do SugarSync Inc phát hành, có dung lượng 20.3 MB, có 111532 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 3.0.1.20.129190.20142306

Các chức năng của SugarSync
 Phiên bản 3.0.1.20.129190.20142306 của phần mềm SugarSync được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự SugarSync

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá