Syncovery 6.68a Build 245

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 6.68a Build 245 đã cũ. Phần mềm Syncovery đã có phiên bản mới 7.88e build 544 / 8.00 build 6 dev 6 tìm và tải về tại đây >> Syncovery

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 6.68a Build 245

Hỗ trợ sao lưu và đồng bộ hoá dữ liệu

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 6.68a Build 245 (bản chuẩn) của phần mềm Syncovery được cập nhật vào 11/08/2014

Thông tin về Syncovery

Mô tả: Hỗ trợ sao lưu và đồng bộ hoá dữ liệu

Phần mềm do Super Flexible Software phát hành, có dung lượng 21.4 MB, có 7260 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 2000/XP/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 6.68a Build 245

Các chức năng của Syncovery
 Phiên bản 6.68a Build 245 của phần mềm Syncovery được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Syncovery

  • Helium 3/5 Sao lưu và đồng bộ dữ liệu trên Android
  • SpiderOak 3/5 Tự động sao lưu đến máy chủ

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá