Time Doctor Tasks 1.4.66

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.4.66

Phân cấp nhiệm vụ và theo dõi tiến độ dự án

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.4.66 (bản chuẩn) của phần mềm Time Doctor Tasks được cập nhật vào 26/04/2014

Thông tin về Time Doctor Tasks

Mô tả: Phân cấp nhiệm vụ và theo dõi tiến độ dự án

Phần mềm do Time Doctor LLC phát hành, có dung lượng 22.7 MB, có 52076 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP / Vista / Vista 64 bit / 7 / 7 64 bit / 8 / 8 64 bit / 2003

Phiên bản hiện tại: 1.4.66

Các chức năng của Time Doctor Tasks
 Phiên bản 1.4.66 của phần mềm Time Doctor Tasks được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Time Doctor Tasks

  • DeltaProd 3/5 Quản lý dự án hiệu quả
  • Faceworks 3/5 Giải pháp quản lý dự án lý tưởng

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá