Uplay  41.0.0.5450

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 41.0.0.5450
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 41.0.0.5450 (bản chuẩn) của phần mềm Uplay được cập nhật vào 11/10/2017

Thông tin về Uplay

Mô tả: Ứng dụng quản lý game

Phần mềm do Ubisoft Entertainment phát hành, có dung lượng 72.7 MB, có 1356 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 41.0.0.5450

Các chức năng của Uplay
 Phiên bản 41.0.0.5450 của phần mềm Uplay được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Uplay

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá