URL Blocker  1.1.0.20

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.1.0.20
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.1.0.20 (bản chuẩn) của phần mềm URL Blocker được cập nhật vào 11/10/2017

Thông tin về URL Blocker

Mô tả: Ngăn chặn Web đen hiệu quả

Phần mềm do ComputerHelp.com phát hành, có dung lượng 386.49K, có 112936 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 3.x/95/NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008

Phiên bản hiện tại: 1.1.0.20

Các chức năng của URL Blocker
 Phiên bản 1.1.0.20 của phần mềm URL Blocker được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự URL Blocker

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá