VoiceMacro 1.2.6

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.2.6 (bản chuẩn) của phần mềm VoiceMacro được cập nhật vào 02/06/2017

Thông tin về VoiceMacro

Mô tả: Nhận diện giọng nói tự động xử lý tác vụ

Phần mềm do FSC-SOFT phát hành, có dung lượng 397418, có 360 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/ 7/ 8 / 10

Phiên bản hiện tại: 1.2.6

Các chức năng của VoiceMacro
 Phiên bản 1.2.6 của phần mềm VoiceMacro được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự VoiceMacro

     Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá