Wineskin Winery 1.7

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.7 (bản chuẩn) của phần mềm Wineskin Winery được cập nhật vào 22/11/2016

Thông tin về Wineskin Winery

Mô tả: Chạy ứng dụng Windows trên máy Mac

Phần mềm do Wine Team phát hành, có dung lượng 852 KB, có 1510 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10

Phiên bản hiện tại: 1.7

Các chức năng của Wineskin Winery
 Phiên bản 1.7 của phần mềm Wineskin Winery được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Wineskin Winery

  • Wine for Mac 4,1/5 Chạy chương trình, ứng dụng windows trên máy Mac

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá