download Luật đất đai (Bộ Luật đất đai 2013)

Luật đất đai

 (Bộ Luật đất đai 2013)

Download Luật đất đai - Bộ luật về quyền sử đụng đất số 45/2013/QH13

Nguyễn Cảnh Nam  cập nhật: 08/10/2017

Bộ luật về quyền sử đụng đất số 45/2013/QH13 nằm trong bộ luật đất đai mới được ban hành vào năm 2013, nội dung của bộ luật đã có nhiều sửa đổi, quy định các trường hơp về quyền sử dụng đất. Quy định về quyền sở hữu nhà ở, về tài sản gắn liền với đất nếu là tài sản chung của nhiều người thì cấp mỗi người một giấy chứng nhận, hoặc có thể cấp chung một sổ đỏ cấp cho người đại diện.

Luật đất đai là bộ luật do Quốc hội ban hành, đưa ra các quy định về việc sử dụng và quản lý đất đai. Các nội dung trong luật đất đai được áp dụng đối với tất cả các cơ quan nhà nước có quyền và nghĩa vụ quản lý đất đai, những nội dung sử dụng đất và tất cả những ai có liên quan đến việc sử dụng, quản lý đất đai. Phạm vi điều chỉnh của luật đất đai là đưa ra các quy định về việc quản lý đất đai, chế độ quản lý, sử dụng đất đai, các quyền lợi hợp pháp của người sử dụng.

luat dat dai

Download Luật đất đai - Bộ luật về quyền sử đụng đất

Người sử dụng đất cần thực hiện quản lý đất đúng quy hoạch, đúng mục đích, tiết kiệm và bảo vệ môi trường của nhà nước. Các điều khoản cụ thể được quy định rất rõ ràng trong luật đất đai. Vì thế các bạn có thể lưu lại các nội dung của bộ luật này để tìm hiểu các chương, điều có liên quan và áp dụng thực hiện cho đúng theo quy định của nhà nước. Nếu các bạn có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể tham khảo ngay thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất hiện nay để chủ động trong công tác chuẩn bị. Việc chấp hành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ giúp người sở hữu đất có thể hợp pháp sử dụng đất và quyết định giá trị mảnh đất đó.

Toàn bộ nội dung luật đất đai được xây dựng với VII chương và 146 điều. Nội dung luật đất đai cũng chỉ ra cụ thể các nhiệm vụ nhà nước phải thực hiện trong lĩnh vực đất đai như: Quy định về quyền trách nhiệm của chủ sở hữu về đất đai, quy định của nhà nước về quyết định mục đích sử dụng đất, quy định về hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, nhà nước thu hồi và sử dụng đất, trưng dụng đất, nhà nước quy định về chính sách tài chính và các vấn đề có liên quan khác...

Nhìn chung, ở giai đoạn nào phát triển thì luật đất đai luôn đóng vai trò quan trọng, trong quá trình xây dựng phát triển luật đất đai nói chung luôn được đánh giá có từng bước trưởng thành, có những đóng góp to lớn, đáp ứng hiệu quả công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Ngành quản lý đất đai Việt Nam ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng tác động tích cực tới công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Nhờ vậy tài nguyên đất của nước ta ngày càng được điêu tra một các toàn diện chất lượng hơn, làm cơ sở cho việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai của nước ra.

Bộ luật về quyền sử đụng đất số 45/2013/QH13 đánh dấu sự hoàn chỉnh của hệ thống pháp luật về đất đai của Việt Nam, hệ thống pháp luật về đất đai được đưa tới người dân sâu rộng hơn, giác ngộ được pháp luật của đời sống nhân dân, tổ chức thi hành pháp luật về đất đai ngày càng hiệu quả, góp phần vào công việc quản lý nhà nước về đất đai. 

Nếu bạn đọc đang muốn tìm hiểu rõ về Bộ luật về quyền sử đụng đất số 45/2013/QH13 có thể tham khảo trực tuyến trên hệ thống của Tải Miễn Phí nhé, hoặc có thể tải file về để thuận tiện cho quá trình áp dụng, tìm hiểu. 


Các nội dung chính của Luật đất đai:

- Bộ luật về quyền sử dụng đất đai
- Nêu rõ đối tượng áp dụng luật đất đai
- Quyền và trách nhiệm của nhà nước
- Các hành vi trong sử dụng đất bị nghiêm cấm
 Liên kết tải về - [773 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Luật đất đai được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat luật đất đai là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Luật đất đai (Bộ Luật đất đai 2013)

Phần mềm Liên quan & Tương tự
Top download
  1. Đang tổng hợp...
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm