Biểu mẫu - Tải miễn phí (3226)

Chuyên mục biểu mẫu bao gồm những biểu mẫu phục vụ cho công việc và đời sống như: Đơn xin việc, Cv xin việc, mẫu sơ yếu lý lịch, mẫu xin nghỉ phép, mẫu xin chuyển công tác, mẫu chuyển tiền, mấu phiếu thu phiếu chi, ...Mới cập nhật trên Biểu mẫu Xem thêm »

Mới phát hành trên Biểu mẫu Xem thêm »

 • Mẫu nhận xét học sinh tiểu học

  Thực hiện nhận xét học sinh tiểu học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các giáo viên dạy tiểu học gồm có nhiều nội dung và có lộ trình rõ ràng. Các thầy cô dạy tiểu học có thể tham khảo mẫu nhận xét học sinh tiểu học để đánh giá đầy đủ học sinh của mình theo đúng chuẩn thông thư 27 của bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Download

  Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động

  Tải Miễn Phí chia sẻ tới các bạn đọc giả nội dung mẫu hợp đồng giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động mới nhất, căn cứ theo quy định hiện hành của bộ luật lao động. Để có được thông tin cụ thể chi tiết bạn đọc cùng tham khảo nội dung mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động dưới đây nhé.

  Download

 • Mẫu hợp đồng li xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

  Mẫu hợp đồng li-xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là mẫu hợp đồng được sử dụng trong việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ có hiệu lực giá trị pháp lý đối với bên thứ 3 khi đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ, nội dung chi tiết của mẫu hợp đồng li-xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu này thế nào, bạn đọc cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây nhé:

  Download

  Mẫu đề án hoạt động xuất khẩu lao động

  Tải miễn Phí chia sẻ tới bạn đọc mẫu đề án hoạt động xuất khẩu lao động được cập nhật mới nhất giúp cho quá trình soạn thảo áp dụng được dễ dàng hiệu quả. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  Download

 • Mẫu phiếu đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu

  Mẫu phiếu đề nghị mượn hồ sơ tài liệu là mẫu phiếu được sử dụng khi có nhu cầu mượn hồ sơ tài liệu của đơn vị cơ quan để đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự thủ tục theo quy định, để có được nội dung mẫu phiếu đề nghị mượn hồ sơ chi tiết bạn đọc cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây nhé.

  Download

  Mẫu quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ

  Mẫu quyết định xem xet, thẩm định tại chỗ là mẫu quyết định của tòa án nhân dân về quá trình xem xét, thẩm định tại chỗ. Nội dung của mẫu thẩm định xem xét trong quá trình lập phải nêu rõ cụ thể về thông tin của đối tượng trong quá trình xem xét thẩm định tại chỗ.

  Download

 • Mẫu đơn xin hoãn lịch triệu tập của cơ quan điều tra

  Mẫu đơn xin hoãn lịch triệu tập của cơ quan điều tra được sử dụng khi các cá nhân có lịch triệu tập của cơ quan điều tra nhưng vì lý do nào đó không thể đến tham dự buổi triệu tập thì sẽ làm mẫu đơn này để xin được hoãn triệu tập của cơ quan điều tra chức năng.

  Download

  Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

  Mẫu đơn mời luật sư bào chữa là mẫu đơn được lập nên do các cá nhân lập nên gửi tới công ty luật để xin được mời luật sư tham gia vào vụ kiện cho cá nhân mình. Nội dung thông tin của mẫu đơn mời luật sư bào chữa phải đầy đủ các thông tin về nội dung công việc, tên người luật sư muốn mời tham gia vụ kiện. Để có được thông tin cụ thể chi tiết, bạn đọc cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây nhé.

  Download

 • Mẫu quyết định kỷ luật

  Mẫu quyết định kỷ luật là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp tiến hành kỷ luật cán bộ công nhân viên vi phạm nội quy, quy chế hoạt động của công ty do ban lãnh đạo cơ quan doanh nghiệp thực hiện, nội dung mẫu quyết định kỷ luật sẽ nêu rõ thông tin của nhân viên bị kỷ luật, biên bản họp kỷ luật.. để có được thông tin cụ thể chi tiết bạn đọc cùng tham khảo nội dung dưới đây nhé:

  Download

  Mẫu giấy mời tập huấn quyết toán thuế

  Tải Miễn Phí chía sẻ tới các bạn đọc giả nội dung chi tiết mẫu giấy mời tập huấn quyết toán thuế giúp cho quá trình soạn thảo tìm hiệu được hiệu quả, bạn đọc cùng tham khảo cụ thể nội dung chi tiết dưới đây nhé:

  Download

 • Mẫu di chúc lập tại văn phòng công chứng

  Mẫu chi chúc lập tại văn phòng công chứng là người lập di chúc trước mặt công chứng viên hoặc có thể lập sẵn di chúc tại nhà và trình cho công chứng viên. Di chúc đó sẽ được sao chép sang máy vi tính sau đó người lập di chúc sẽ đọc lại hoặc nghe công chứng viên đọc lại toàn văn vản di chúc đó.

  Download

  Mẫu quyết định ủy thác thu thập chứng cứ mới

  Mẫu quyết định ủy thác thu thập chứng cứ mới là yêu cầu thực hiện công việc được ủy thác trong thời hạn một tháng kể từ ngày nhận được quyết định này sẽ có thông báo hướng dẫn bằng văn bản kèm theo những chứng cứ tài liệu được thu thập để giao cho toàn án, nội dung của mẫu quyết định ủy thác thu thập chứng cứ mới thế nào, bạn đọc cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây nhé:

  Download

 • Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản

  Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản là mẫu hợp đồng được sử dụng trong hoạt động trao đổi tác phẩm trong lĩnh vưc xuất bản giữa bên cho phép sử dụng tác phẩm xuất bản và bên sử dụng tác phẩm. Nội dung bên trong hợp đồng cần trình bày rõ thông tin các thỏa thuận và ký kết hợp đồng theo các điều khoản… bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết của mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản dưới đây nhé:

  Download

  Mẫu quyết định thi hành kỷ luật

  Mẫu quyết định thi hành kỷ luật là mẫu quyết định được áp dụng trong trường hợp khi ban lãnh đạo công ty, cơ quan doanh nghiệp lập ra để quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm nội quy, quy chế điều lệ của công ty. Nội dung của mẫu quyết định thi hành kỷ luật cần nêu rõ nội dung quyết định, thông tin người bị kỷ luật và lỗi vi phạm.

  Download

 • Mẫu hợp đồng tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

  Mẫu hợp đồng tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là mẫu hợp đồng được sử dụng trong trường hợp sử dụng dịch vụ tư vấn để quá trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được hiệu quả và nhanh chóng hơn. Để có được nội dung chi tiết về mẫu hợp đồng tư vấn này bạn đọc cùng theo dõi nội dung chi tiết được cập nhật dưới đây nhé.

  Download

  Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ

  Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ là mẫu quyết định được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp cơ quan, công ty quyết định bổ nhiệm chức danh cho các cá nhân, nhân viên đạt thành tích cao trong quá trình làm việc bạn đọc cùng tham khảo mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ dưới đây nhé:

  Download

 • Mẫu tờ khai cấp chứng minh thư nhân dân mới

  Mẫu tờ khai cấp chứng minh nhân dân mới áp dụng sử dụng cho các cá nhan bị mất, bị hỏng hoặc chứng minh nhân dẫn đã qus hạn 15 năm. Quy trình đổi cấp lại chứng minh nhân dân sẽ thực hiện theo chuyển sang loại 12 số và hình thức thể hiện của chứng minh nhân dân theo mẫu mới.

  Download

  Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư làm văn phòng công ty

  Tải Miễn Phí chia sẻ tới các bạn đọc giả nội dung mẫu hợp đồng cho thuê chung cư làm văn phòng công ty mới nhất để giúp bạn đọc có được biểu mẫu cụ thể chính xác thuận tiện cho quá trình áp dụng sử dụng, mẫu hợp đồng trình bày đầy đủ về thông tin của các bên tham gia hợp đồng, địa chỉ căn hộ, quyền lợi và trách nhiệm của hai bên, bạn đọc cùng tham khảo nội dung thông tin chi tiết dưới đây nhé:

  Download

 • Mẫu hợp đồng thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

  Mẫu hợp đồng thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là mẫu hợp đồng sử dụng trong dịch vụ thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu dành cho các doanh nghiệp mới thành lập sẽ giúp các doanh nghiệp này nhanh chóng định hình và phát triển được thương hiệu của mình. Mẫu hợp đồng có nội dung cụ thể chi tiết thế nào bạn đọc cùng theo dõi bài viết cụ thể dưới đây nhé.

  Download

  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

  Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án là mẫu hợp đồng trao đổi về chuyển nhượng dự án, mẫu hơp đồng được lập nên trên sự thỏa thuận cam kết thỏa thuận đồng ý của cả hai bên. Nội dung của mẫu hợp đồng chuyển nhương sự án sẽ trình bày rõ ràng về nội dung thông tin lý lịch của hai bên cùng với đó là quy định rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên khi tham gia kí kết, để nắm được cụ thể rõ ràng về nội dung mẫu hợp đồng này bạn đọc cùng tham khảo theo dõi nội dung chi tiêt dưới đây nhé:

  Download
 
Website liên kết bán hàng So sánh Có nhiều hàng hóa đa dạng như tủ nhựa hay điện thoại tủ nhựa và điện thoại samsung
Ứng dụng Mobile liên quan
 • GTA 5 - Chơi GTA 5, bản rút gọn GTA 5 trên Android

  GTA 5 là một trò chơi dựa trên những sự kiện có thật giữa các băng đảng trong xã hội lúc bấy giờ, ma túy, giết người ... kể ca những vụ bạo độngGTA 5 tập trung các yếu tốt của các trò chơi đua xe, bắn súng góc nhìn t

 • YouCam Perfect - Chụp, chỉnh sửa ảnh cho Android

  YouCam Perfect for Android là ứng dụng cho bạn khả năng chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ, với nhiều hiệu ứng đẹp mắt tạo cho bạn những bức ảnh đẹp mà không làm mất nhiều thời gian chỉnh sửa. YouCam Perfect for Android

 • Mazii - Ứng dụng từ điển Việt Nhật trên Android

  Mazii rất dễ sử dụng để tra cứu các hệ chữ Kanji, Hiragana, Romanji, Tiếng Việt và bảng vẽ Kanji; nếu đang sử dụng iPhone bạn có thể download Mazii cho iPhone phiên bản mới nhất hiện nay.Bên cạnh tính năng tra cứu từ

 • Pimp My Hair - Tạo kiểu tóc trên iPhone,iPad

  Pimp My Hair for iOS cung cấp cho bạn 40 kiểu tóc khác nhau để bạn thử nghiệm với khuôn mặt của mình. Không những thế ứng dụng còn giúp bạn đổi cả màu sắc của mái tóc cho thật phù hợp. Giờ đây chỉ trong nháy mắt bạn đã c

 • Cách vào Facebook bị chặn trên máy tính, điện thoại

  Có rất nhiều tính huống xảy ra khi việc vào Facebook bị chặn trên máy tính hoặc điện thoại sẽ khiến mọi người gặp khó khăn, tỏ ra bối rối, tuy nhiên có rất nhiều cách vào Facebook bị chặn mà chúng ta có thể tự thực hiện được như Đổi địa chỉ DNS, file Host, trình duyệt Cốc Cốc, phần mềm Ultrasurf ...

 • Cách tải Video Youtube về máy tính dùng và không dùng phần mềm hay nhất

  Youtube là một website chia sẻ video trực tuyến được nhiều người sử dụng nhất trên Thế Giới hiện nay, nhưng đáng tiếc nó không tích hợp sẵn công cụ tải video Youtube. Và đó cũng chính là lý do Taimienphi hướng dẫn bạn đọc cách tải video trên Youtube về máy tính, điện thoại nhanh chóng nhất.

 • Cách tải video Facebook về máy tính, điện thoại dễ dàng nhất

  Rất nhiều người sử dụng Facebook nhưng vẫn chưa biết được cách để có thể tải video trên Facebook về máy tính và điện thoại của mình. Để giúp các bạn biết được các cách tải video Facebook hãy tham khảo bài viết dưới đây của Taimienphi.vn nhé!

 • Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel, cú pháp và ví dụ

  Trong Excel, hàm Vlookup là một hàm rất quan trọng, được sử dụng rất nhiều để hỗ trợ trong công việc. Nếu công việc của bạn thường xuyên sử dụng Excel thì bổ sung các hàm trong Excel, trong đó có hàm Vlookup là điều rất cần thiết.

 • Giờ làm việc Ngân hàng BIDV

  Giờ làm việc của các ngân hàng không có sự giống nhau, đối với giờ làm việc của ngân hàng BIDV có sự khác biệt hoàn toàn. Chính vì thế khi bạn có nhu cầu giao dịch hay làm việc với ngân hàng BIDV bạn nên ghi nhớ giờ làm việc BIDV để đảm bảo hoàn thành công việc trong thời gian mong muốn.

 • Phân tích hình tượng người lái đò trong tùy bút Người lái đò sông Đà

  Trong tùy bút Người lái đò sông Đà, nhà văn Nguyễn Tuân đã xây dựng thành công hình tượng người lái đò cam trường, đầy trí tuệ, ông là người nghệ sĩ tài hoa trong chính công việc lao động của mình. phân tích hình tượng người lái đò trong tùy bút Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân) dưới đây sẽ giúp các em có thêm những hình dung cụ thể, chi tiết về nhân vật này.

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá