App Store cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Danh mục: Ứng dụng iOS > App Store

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm App Store được cập nhật vào 11/04/2018

Thông tin về App Store

Mô tả: Cửa hàng ứng dụng, game cho iPhone, iPad

Phần mềm do Apple phát hành, có dung lượng 10 MB, có 1264 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: iOS

Phiên bản hiện tại: cho iPhone

Các chức năng của App Store
 Phiên bản cho iPhone của phần mềm App Store được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự App Store

  • Appvn cho iPhone 3/5 Tìm kiếm và download các ứng dụng trên iOS
  • TutuApp 3/5 Cửa hàng ứng dụng và trò chơi miễn phí
Top download
  1. Đang tổng hợp...