download Bài mẫu hàm CRITBINOM (Bài mẫu có lời giải)

Bài mẫu hàm CRITBINOM

 (Bài mẫu có lời giải)

Download Bài mẫu hàm CRITBINOM - Ví dụ hàm CRITBINOM

Hoàng Gia Bách  cập nhật: 16/12/2016

Bài mẫu hàm CRITBINOM là dạng bài mẫu excel với hàm trả về giá trị đại lượng phân bố nhị thức tích lũy, với cú pháp là CRITBINOM(trials,probability_s,alpha) trong đó trials là số phép thử, probability_s là xác xuất thành công phép thử và alpha là giá trị tiêu chí. Những Bài mẫu hàm CRITBINOM mà chúng tôi giới thiệu sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm này.

Bài mẫu hàm CRITBINOM đưa ra giá trị nhỏ nhất sao cho phân bố nhị thức tích lũy lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chí được đặt ra từ trước, hàm này thường được sử dụng để kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các xí nghiệp nhỏ

bai mau ham CRITBINOM

Lưu ý: Giá trị Số phép thử phải được nhập vào số nguyên

 


Liên kết tải về - [11 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Bài mẫu hàm CRITBINOM được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat bài mẫu hàm critbinom là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Bài mẫu hàm CRITBINOM (Bài mẫu có lời giải)

Phần mềm Liên quan & Tương tự
    Top download
    1. Đang tổng hợp...
    Bấm vào file dưới
    Để cài phần mềm