download Bài mẫu hàm CUMIPMT File Zip

Bài mẫu hàm CUMIPMT

 File Zip

Download Bài mẫu hàm CUMIPMT - Bài tập áp dụng hàm CUMIPMT

Nguyễn Sang  cập nhật: 04/12/2017

Bài mẫu hàm CUMIPMT trả về kết quả là số tiền lãi cộng dồn tính từ ngày cho vay kỳ đầu tiên đến kỳ cuối cùng, với hàm này các nhân viên ngân hàng có thể hoàn thành tốt công việc, ngoài ra bạn có thể sử dụng nó để tự tính số tiền lãi mà mình thu được khi cho vay

Quảng cáo

Bài mẫu hàm CUMIPMT giải quyết các công việc liên quan đến tài chính, tiền tệ do đó việc tìm hiểu và sử dụng hàm CUMIPMT là rất cần thiết, qua cú pháp và ví dụ sau mong rằng các bạn sẽ có thể hiểu hơn về hàm CUMIPMT trong excel, từ đó tự tính toán các giá trị theo ý muốn.

Để nâng cao kỹ năng sử dụng Excel thì tài liệu tự học Excel cũng là gợi ý rất hữu ích mà người dùng có thể lựa chọn để tự học Excel ngay tại nhà rất hiệu quả, các kiến thức được xây dựng trong giáo trình tự học Excel bao gồm các kiến thức cơ bản và nâng cao, cùng bài tập thực hành để mọi người vừa ôn tập vừa ứng dụng giải bài tập.

Cú pháp: CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)

Trong đó:

- Rate: Lãi suất, tham số bắt buộc
- Nper: Tổng số kỳ phải thanh toán, tham số bắt buộc
- Pv: Giá trị hiện tại, tham số bắt buộc
- Start_period: Kỳ đầu tiên, tham số bắt buộc
- End_period: Kỳ cuối cùng, tham số bắt buộc
- Type: Thời hạn thanh toán, tham số bắt buộc

+ Type = 0: Thanh toán cuối kỳ
+ Type = 1: Thanh toán đầu kỳ

Bai mau ham CUMIPMT

Câu hỏi

1. Tính số lãi phải trả từ kỳ 9 đến kỳ 17
2. Tính số lãi phải trả trong tháng thứ nhất

Tương tự bài mẫu hàm CUMIPMT là bài mẫu hàm SUM để các bạn trang bị thêm cho mình kiến thức và kỹ năng sử dụng hàm SUM trong quá trình dùng Excel, việc giải thành thạo bài mẫu hàm SUM là rất quan trọng vì hầu hết tất cả các bài toàn trong Excel đều liên quan đến hàm này.


Liên kết tải về - [11 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Bài mẫu hàm CUMIPMT được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat bài mẫu hàm cumipmt là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Bài mẫu hàm CUMIPMT File Zip


Phần mềm Liên quan & Tương tự
    Top download
    1. Đang tổng hợp...
    Bấm vào file dưới
    Để cài phần mềm