download Giáo án Địa lý lớp 7 bài 2: Sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới File PDF

Giáo án Địa lý lớp 7 bài 2: Sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới

 File PDF

Download Giáo án Địa lý lớp 7 bài 2: Sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới - Dạy tốt địa lý lớp 7

Thu Hà  cập nhật: 13/11/2018

Giáo án Địa lý lớp 7 bài 2: Sự phân bố dân cư - các chủng tộc trên thế giới được Taimienphi sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Quảng cáo

Giáo án môn Địa lý lớp 7

I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, học sinh cần.

1. Kiến thức:

 • Hiểu được sự phân bố dân cư không đồng đều và những vùng đông dân trên thế
 • Nhận biết được sự khác nhau cơ bản và sự phân bố ba chủng tộc lớn trên thế giới.

2. Kĩ năng:


Giáo án Địa lý lớp 7 bài 2: Sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới
Download Giáo án Địa lý lớp 7 bài 2: Sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới - Phần mềm Dạy tốt địa lý lớp 7

 

 • Rèn kĩ năng đọc bản đồ dân số, bản dồ tự nhiên thế giới.
 • Nhận biết qua tranh ảnh và trên thực tế ba chủng tộc chính trên thế giới.

3. Thái độ;Tinh thần đo àn kết quốc tế

II. Các phương tiện dạy học cần thiết:

 • Bản đồ dân số thế giới.
 • Bản đồ tự nhiên thế giới.
 • Tranh ảnh về ba chủng tộc lớn trên thế giới.

III. Tiến trình thực hiện bài học:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

? Bùng nổ dân số sảy ra khi nào. Nêu nguyên nhân, hậu quả và hướng giải quyết?

 • Bùng nổ dân số sảy ra khi tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên bình quân trên thế giới đạt hoặc vượt 2,1%.
 • Dân số tăng nhanh do nhiều nước thuộc địa ở Châu Á , Phi, Mĩ La Tinh giành được độc lập. Nền kinh tế, văn hoá, y tế tiến bộ. Tỉ lệ tử giảm nhanh trong khi đó tỉ lệ sinh vẫn cao như cũ là nguyên nhân dẫn đến bùng nổ dân số.
 • Dân số tăng nhanh dẫn đến vượt quá khả năng giải quyết công ăn việc làm trở thành gánh nặng đối với nền kinh tế của nhiều nước đang phát triển trên thế giới.

3. Bài mới:

Loài người đã xuất hiện cách đây hàng triệu năm. Ngày nay con người đã sinh sống ở hầu khắp trên thế giới. Có nơi dân cư tập trung đông nhưng có nơi hết sức thưa vắng điều đó phụ thuộc điều đó phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và khả năng cải tạo tự nhiên của con người.

Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

 GV: Phân biệt cho hs hiểu rõ hai thuật ngữ dân cư, dân số.

- HS: Dân cư là tập hợp những người sống trên một lãnh thổ được đặc trưng bởi kết cấu, mối quan hệ qua lại với nhau về mặt kinh tế, bởi tính chất của việc phân công lao động và cư trú theo lãnh thổ.

Dân số là tổng số người dân sinh sống trên một lãnh thổ nhất định, được tính ở một thời điểm nhất định. Được định lượng bằng mật độ dân số trung bình.

- GV: Hướng dẫn hs đọc thuật ngữ mật độ dân số trang 186 SGK.

- Là số dân cư trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ nhất định, thường là km2. Ví dụ: mật độ dân số châu Âu năm 2000 là 832 người /km2.

? Dựa vào khái niệm vừa đọc hãy tính mật độ dân số trungbình của Việt Nam?

- Dựa vào công thức: (Số dân : Diện tích) = Mật độ dân số trung bình

Việt Nam: Diện tích = 329.247 km2

Số dân = 80,9 tr ng.

- HS: Tính mật độ dân số trung bình.

- GV: Vậy dân cư trên thế giới phân bố như thế nào (GV treo bản đồ phân bố dân cư TG)

Hiện nay, dân số thế giới là trên 6 tỉ người. Tính ra, bình quân trên 1km2 Đất liền có hơn 46 người sinh sống. Tuy thế, không phải nơi nào trên bề mặt Trái Đất cũng đều có người ở

? Mỗi chấm đỏ tương ứng với bao nhiêu người?

- HS: Mỗi chấm đỏ tương ứng với 500.000 ng

? Hãy nhận xét sự phân bố các chấm đỏ trên bản đồ từ đó rút ra kết luận về sự phân bố dân cư trên thế giới?

- HS: Các chấm đỏ phân bố không đồng đều

 

 

? Những nơi tập trung nhiều và ít chấm đỏ cho ta biết đều gì?

- HS: Là những khu vực tập trung đông hoặc ít dân. (Mật độ dân số cao hay thấp)

? Nhìn vào mật độ dân số cho ta biết điều gì?

- HS: Căn cứ vào mật độ dân số có thể biết được nơi nào đông đân, nơi nào thưa dân.

 

 

 

? Dựa vào bản đồ hãy xác định những khu vực có mật độ dân số cao và thấp trên thế giới?

- HS: Thực hiện trên bản đồ

Dân cư tập trung đông ở các khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á, Tây Phi, Trung Đông, Tây và Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra Xin.?

? Xác định trên bản đồ các khu vực có số dân đông nhất trên thế giới?

- HS: Đông Á và Nam Á.

- GV: Hướng dẫn hs xác định trên bản đồ tự nhiên và rút ra nhận xét vì sao lại có sự phân bố như vậy?

- HS: Xác định trên bản đồ treo tường (Những nơi điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, độ thị hoặc các vùng khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hoà….đều có mật độ dân số cao. Ngược lại, những vùng núi hay vùng sâu, vùng xa, hải đảo….đi lại khó khăn hoặc những vùng có khí hậu khắc nghiệt như vùng cực, vùng hoang mạc..thường có mật độ dân số thấp).

 

 

 

 

 

? Tại sao ngày nay con ngườ lại có thể sinh sống ở khắp mọi nơi trên thế giới?

- HS: Với những tiến bộ về kĩ thuật, con ngưòi có thể khắc phục những trở ngại về điều kiện tự nhiên để sinh sống ở bất kỳ nơi nào trên Trái Đất.

 

- GV: Căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi...) các nhà khoa học đã chia dân cư trên thế giới thành ba chủng tộc chính

- GV:Hướng dẫn quan sát H2.2và nghiên cứu phần kênh chữ

THẢO LUẬN NHÓM

? Hãy nêu tên của ba chủng tộc, đặc điểm hình dạng bên ngoài, địa bàn sinh sống chủ yếu của các chủng tộc này?

- HS: Báo cáo kết quả thảo luận bằng hình thức điền vào bảng.

1. Sự phânbố dân cư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dân cư phân bố không đồng đều trên thế giới

 

 

 

 

 

 

 

- Nhìn vào mật độ dân số cho biết tình hình phân bố dân cư của một địa phương ,một nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dân cư sinh sống chủ yếu ở những đồng bằng châu thổ trong các đô thị, thưa thớt ở vùng núi, vùng xa biển, vùng cực.

 

 

 

 

 

2. Các chủng tộc.

Tên chủng tộc

Đặc điểm hình dạng

Địa bàn cư trú

Môn-gô-lô-ít

(Da vàng)

Da vàng, mắt đen, tóc đen, mũi tẹt, hình dáng nhỏ thấp

Sinh sống chủ yếu ở Châu Á

Nê-Grô-ít

(Da đen)

Da mầu sẫm, tóc đen soăn, mắt đen to, mũi thấp, môi dày.

Sinh sống chủ yếu ở Châu Phi

Ơ-rô-pê-ô-ít

(Da trắng)

Da trắng tóc nâu hoặc vàng, mắt xanh hoặc nâu, mũi cao, dáng người cao to.

Sinh sống chủ yếu ở Châu Âu

GV: Sự khác nhau về chủng tộc chỉ là hình thái bên ngoài do địa bàn cư trú và điều kiện tự nhiên mang lại. VD: những cư dân sống ở khu vực khí hậu lạnh thương có màu da sáng ……

Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội loài người các chủng tộc đã dần chuyển cư sinh sống ở hầu khắp các nơi trên trái đất

IV. Củng cố:

PHIẾU HỌC TẬP

Hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau.

Nhân tô quyết định nhất tới sự phân bố dân cư nói chung là:

 1. Điều kiện tự nhiên.
 2. Lịch sử khai thác.
 3. Phương thức sản xuất.
 4. Trào lưu di cư.

Những khu vực thưa dân trên thế giới thường nằm ở.

 1. Trung tâm các lục địa Á, Phi.
 2. Vùng này có nhiều động đất, núi lửa.
 3. Các vùng nhiều bão tố, ven biển.
 4. Các đảo và quần đảo ngoài đại dương.

 

V. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà:

 • Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK
 • Làm bài tập 2 SGK. Làm bài tập trong tập bản đồ.
 • Chuẩn bị trước bài 3 “Quân cư, đô thị hoá”

Để dạy trẻ 3 tuổi phân biệt và nhận biết được hình tròn, hình vuông hiệu quả thì giáo án LQVT phân biệt hình tròn, hình vuông sẽ là tài liệu hữu ích giúp bạn soạn bài dễ dàng hơn, phù hợp với trình độ của trẻ. Với tài liệu Giáo án LQVT phân biệt hình tròn hình vuông, bạn sẽ có chủ động dạy trẻ học bài hơn, đặc biệt giúp bé hiểu bài.


Liên kết tải về - [12 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:Bài viết liên quan

Giáo án Địa lý lớp 7 bài 2: Sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Giáo án Địa lý lớp 7 bài 2: Sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat giáo án địa lý lớp 7 bài 2: sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Giáo án Địa lý lớp 7 bài 2: Sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới File PDF


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Top download
 1. Đang tổng hợp...
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá