download Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2019 2020 Bản cuối

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2019 2020

 Bản cuối

Download Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2019 2020 - Đề kiểm tra 1 tiết Sử lớp 8 kì 1

Nguyễn Cảnh Nam  cập nhật: 20/12/2019

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2019 - 2020 được các giáo viên và các em học sinh lớp 8 lựa chọn tham khảo ôn thi môn Lịch sử, chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1 sắp tới. Với đáp án chi tiết kèm theo các em học sinh sẽ dễ dàng củng cố các kiến thức môn học một cách chính xác và hiệu quả nhất.

Quảng cáo

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2019 - 2020 được ra đề theo đúng cấu trúc quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo với 4 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận theo đúng quy chuẩn 20% trắc nghiệm và 80% tự luận với thời gian hoàn thành bài thi là 45 phút. Các em học sinh cần ôn tập kiến thức lý thuyết trên lớp nghiêm túc và áp dụng kiến thức vào làm đề thi sử lớp 8 kì 1 có đáp án dưới đây để củng cố kiến thức môn học và nâng cao kỹ năng làm bài tập tự luận lịch sử.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8

I. Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 số 1:

* Phần đề thi

I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)

Câu 1: Lê nin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là:

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân
C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến
B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi
D. Chủ nghĩa đế quốc không ít tính thực dân

Câu 2: Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh trị đã thực hiện cải cách trên những lĩnh vực nào?

A. Kinh tế, chính trị, văn hóa
B. Kinh tế, chính trị, xã hội
C. Văn hóa, giáo dục, quân sự
D. Cả 2 ý b và c.

Câu 3: Vì sao cuộc chiến tranh năm 1914 - 1918 được gọi là chiến tranh thế giới?

A. Chiến tranh xảy ra giữa nhiều nước đế quốc
B. Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng
C. Chiến tranh có 38 nước và nhiều thuộc địa tham gia
D. Hàng chục triệu người lao động bị thương vong vì lợi ích của giai cấp tư sản

Câu 4: Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 nước Mỹ đã:

A. Tăng cường bóc lột người lao động
B. Cải cách kinh tế
C. Quân sự hóa đất nước phát động chiến tranh
D. Không làm gì cả

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng mười Nga năm 1917? (2,0 điểm)

Câu 2: Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 - 1933 nước Mĩ đã thực hiện biện pháp gì? Nêu nội dung và tác dụng của các biện pháp đó? (2,0 điểm)

Câu 3: Nguyên nhân bùng nổ và kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai? Em có suy nghĩ gì về chiến tranh đối với xã hội loài người? (4,0 điểm)

 

* Hướng dẫn chấm điểm đề số 1:

I. TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

B

C

B

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Ý nghĩa lịch sử:

 • Đối với nước Nga:
  • Cách mạng tháng 10 đã làm thay đổi vận mệnh nước Nga.
  • Lần đầu tiên những người lao động lên nắm chính quyền.
  • Xây dựng chế độ xã hội mới – Chế độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn.
 • Đối với thế giới:
  • Cách mạng tháng 10 đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới.
  • Cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Câu 2: Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 – 1933 Mĩ đã thực hiện biện pháp:

 • Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven đã đưa ra chính sách kinh tế mới.
 • Nội dung: Bao gồm các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính và đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.
 • Tác dụng: Các biện pháp của chính sách mới đã góp phần giải quyết những khó khăn của nền kinh tế, đưa nước Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng.

Câu 3:

* Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai

 • Nhằm để giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa.
 • Chiến tranh thế giới thứ hai còn nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với Liên Xô, nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.
 • Sự hình thành phe phát xít Đức, Italia, Nhật âm mưu phát động chiến tranh.

* Kết cục: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của các nước Phát xít Đức – Italia – Nhật Bản.

 • Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người. (60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật và những thiệt hại vật chất khổng lồ).
 • Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

* Suy nghĩ của bản thân về chiến tranh: (1,5 điểm)

 • Sự tàn phá, hủy diệt, sự thiệt hại về người và của cho toàn nhân loại
 • Chiến tranh không đem lại hạnh phúc cho nhân loại trên toàn thế giới
 • Cần phải lên án, đấu tranh đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, ...
 • Tăng cường giao lưu, hợp tác hiểu biết lẫn nhau để thắt chặt mối quan hệ hòa bình hữu nghị
   

II. Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 số 2:

* Phần đề thi

A - TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0.25đ

1. Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là gì?

A. Tư bản, nhân công
B. Vốn, đội ngũ công nhân làm thuê
C. Tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học kĩ thuật
D. Tư bản và các thiết bị máy móc

2. Ở Anh ngành nào được sử dụng máy móc trước tiên?

A. Đóng tàu           B. Ngành dệt           C. Khai mỏ           D. Thuộc da

3. Trung Quốc Đồng minh hội là tổ chức của giai cấp nào?

A. Tư sản                                 B. Vô sản
C. Công nhân và nông dân                    D. Phong kiến

4. Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh:

A. Sự chống đối của Tư sản phản cách mạng
B. Mâu thuẫn của nội bộ, nhân dân xa rời chính phủ
C. Chỉ lo củng cố quyền lực
D. Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính

5. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, với sự hình thành hai giai cấp mới đó là gì?

A. Giai cấp tư sản và phong kiến
B. Giai cấp tư sản và vô sản
C. Giai cấp tư sản và tiểu tư sản
D. Giai cấp tư sản và nông dân

6. Người sáng lập ra Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là ai ?

A. Lê-Nin            B. Các-Mác             C. Ăng-ghen          D. Nga hoàng

7. Vì sao Thái Lan còn giữ được độc lập, không bị thực dân xâm lược?

A. Nhà nước phong kiến Thái Lan còn mạnh
B. Thái Lan được Mĩ giúp đỡ
C. Là nước phong kiến nhưng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển
D. Thái Lan có chính sách ngoại giao khôn khéo

8. Đến cuối thế kỉ XIX ở châu Á có một quốc gia duy nhất phát triển thành nước đế quốc là:

A. Trung Quốc        B. Ấn Độ               C. Nhật Bản          D. Xin-ga-po

9. Mặt hạn chế của tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền là gì?

A. phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân
B. phục vụ cho tầng lớp địa chủ phong kiến
C. phục vụ cho quyền lợi giai cấp tư sản
D. phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh

10. Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản so với Đức có điểm nào khác nhau?

A. Do quân phiệt nắm quyền
B. Thực hiện quân sự hóa đất nước
C. Thủ tiêu nền dân chủ tư sản, xây dựng chủ nghĩa dân tộc cực đoan
D. Quá trình phát xít hóa kéo dài hơn, và gắn liền với việc xâm lược bành trướng ra bên ngoài

11. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất ,thắng lợi nghiêng về phe:

A. TBCN            B. Đồng minh            C. Hiệp ước          D. Liên minh

12. Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ bằng sự kiện nào?

A. hòa ước Mác- xây                        B. hòa ước Béc-lin
C. hiệp ước Véc-xai                         D. hiệp ước Hắc-măng

B - TỰ LUẬN: (7 điểm)

1/ Trình bày cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả của nó? (3đ)

2/ Vì sao ở Nga vào năm 1917 có tới hai cuộc cách mạng tháng Hai và tháng Mười? (1đ)

3/ Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy Tân Minh Trị 1868? (3đ)
 

* Hướng dẫn chấm điểm đề số 2:

A - Trắc nghiệm: (3 điểm)

1. C       2. B        3. A         4. B         5. B          6. A

7. D       8. C        9. C        10. D        11. B         12. C

B - Tự luận: (7 điểm)

1/ Trình bày theo nội dung bày học (3đ)

2/ Vì cuộc cách mạng thứ nhất bùng nổ tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga Hoàng và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Trước tình hình đó, Lênin và Đảng Bôn-sê-vích tiếp tục làm cuộc cách mạng thứ hai là cách mạng tháng Mười để lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. (1đ)

3/ Trình bày theo nội dung bày học.
 

III. Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 số 3:

* Phần đề thi

A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Chọn phần trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng phần kiên thức mà em vừa xác định.

1. Trong các nước Đông Nam Á, nước nào là “vùng đệm” tranh chấp của Anh và Pháp?

A. Việt Nam.

B. Cao miên.

C. Ai Lao.

D. Xiêm.

2. Tính chất của Cách mạng Nga 1905-1907 là:

A. là cuộc cách mạng tư sản.

B. là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

C. là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

D. là cuộc cách mạng vô sản.

3. Các con số phản ánh đúng về hệ thống thuộc địa của Anh đến năm 1914 là

A. 20 triệu km, dân số 300 triệu người, bằng 1/5 diện tích và 1/5 dân số thế giới

B. 25 triệu km, dân số 300 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/5 dân số thế giới

C. 28 triệu km, dân số 300 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số thế giới

D. 33 triệu km, dân số 400 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số thế giới

4. Sự kiện nào sau đây đã đánh dấu sự ra đời của Quốc tế thứ hai?

A. Kỷ niệm 100 năm ngày nhân dân Pháp phá ngục Ba-xti.

B. Công nhân Anh và đại biểu của công nhân nhiều nước tham gia mít tinh ở Luân Đôn

C. Gần 40 vạn công nhân biểu tình ở Si-ca-gô.

D. Nga Hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh Nga – Nhật.

5. Quá trình tập chung sản xuất ở Đức diễn ra mạnh mẽ trong các ngành

A. luyện kim, than đá, điện, hóa chất.

B. công nghiệp nhẹ.

C. khai mỏ, luyện kim, giao thông vận tải.

D. tài chính, ngân hàng.

6. Học thuyết nào sau đây được coi là cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng của loài người?

A. Học thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa học.

B. Kinh tế-chính trị học tư sản.

C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.

D. Cả A, B, C là sai.

B. Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1: Trình bày quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á? (2 điểm)

Câu 2: Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các ông “vua công nghiệp”? (2 đ)

Câu 3: Tại sao nói thế kỷ XIX là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước? (3 đ)

 

* Hướng dẫn chấm điểm đề số 3:

A. Phần trắc nghiệm. HS chọn đúng 1 đáp án được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

C

D

A

A

A

B. Phần tự luận

Câu

Nội dung

Điểm

 

Câu 1 (2đ)

- Đông Nam Á là khu vực có vị trí địa lý quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu.

- Từ nửa sau thế kỷ XIX, phương Tây xâm lược:

+ Anh chiếm Mã Lai, Miến Điện

+ Pháp chiếm Việt Nam, lào, Căm-pu-chia.

+ Tây ban Nha, rồi Mĩ chiếm Phi-líp-pin.

+ Hà Lan và Bồ Đào Nha chiếm In-đô-nê-xi-a.

- Xiêm là nước độc lập.

1,0

 

 

 

1,0

 

 

Câu 2 (2 đ)

- Từ 1870, công nghiệp Mĩ phát triển mạnh, vươn lên hàng thứ nhất, sản lượng công nghiệp gấp đôi Anh và bằng ½ các nước Tây Âu gộp lại.

- Công nghiệp Mĩ phát triển trong điều kiện thuận lợi: tài nguyện, thị trường, nhân công, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất,…

Nhiều công ty độc quyền ra đời như: “vua dầu mỏ” – Rốc-phe-lơ, “vua thép” – Moocgan, “vua ô tô”- Pho đã chi phối toàn bộ nền kinh tế Mĩ.

- Biểu hiện:

→ Kết luận

 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

Câu 3 (3 đ)

- Cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh, sau đó là Pháp, Đức, Mĩ

- Kĩ thuật luyện kim được cải tiến…

- Ứng dụng máy hơi nước:

+ 1807, Phơn-tơn (Mĩ) đóng tàu thủy vượt đại dương.

+ 1814 Xti-phen-xơn (Anh) chế tao xe lửa, mở đầu kỷ nguyên đường sắt…

- Máy điện tín: Nga, Mĩ. Tiêu biểu là Moóc-xơ (Mĩ) thế kỷ XIX.

- Phương pháp canh tác trong nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động.

- Sản xuất vũ khí hủy diệt cao.

→ Kết luận

 

1,0

 

 

1,0

 

 

0,5

 

 

0,5

 

IV. Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 số 4:

* Phần đề thi


Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2016 2017
Download đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2016 2017

Ngoài ra với các em học sinh lớp 8 thì ngoài môn Lịch sử môn Ngữ văn cũng là môn học chính rất quan trọng mà các em không thể bỏ qua. Để đạt điểm thi Ngữ văn cao thì các em học sinh có thể tham khảo ngay tài liệu bài văn mẫu lớp 8 với tổng hợp rất nhiều bài tập làm văn hay nhất trong cả năm học, bài văn mẫu lớp 8 sẽ giúp các em học sinh có thêm nhiều ý tưởng mới, học tập được cách diễn đạt hay để hoàn thành bài tập làm văn của mình.

Bên cạnh đó các em có thể ôn tập thêm đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 để củng cố kỹ năng làm bài tập hóa học, hơn thế nữa đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 còn có đáp án kèm theo, các em học sinh có thể thực hành làm đề thi ngay tại nhà và kiểm tra kết quả bài làm của mình một cách thuận tiện, chính xác nhất.


Liên kết tải về - [102 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:Bài viết liên quan

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2019 2020 - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2019 2020 được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 8 năm học 2019 2020 là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2019 2020 Bản cuối


Phần mềm Liên quan & Tương tự
  Top download
  1. Đang tổng hợp...
  Bấm vào file dưới
  Để cài phần mềm


   Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá