download Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 Đề số 4

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3

 Đề số 4

Download Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 - Bài kiểm tra tin học kỳ 2 lớp 3

Lê Thị Thuỷ  cập nhật: 12/05/2021

Cùng tham khảo các đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 có đáp án dưới đây do Taimienphi.vn cập nhật, chia sẻ để ôn tập các kiến thức đã học, giúp kì kiểm tra sắp tới đạt được điểm cao.

Quảng cáo

Các em học sinh đang tìm đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 để làm thử đề thi, muốn biết cấu trúc dạng đề thi, vậy chúng ta cùng tham khảo các đề thi tin học lớp 3 học kì 2 theo thông tư 22 dưới đây.

1. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 1

Tin Hoc lop 3

De thi HK 2 mon Tin lop 3

Câu 7: (0.5 điểm)  Cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ, căn lề trong trang trình chiếu có giống với cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ, căn lề trong chương trình soạn thảo văn bản (Word) không?

A. Không.                                                B. Có.

Câu 8: (0,5 điểm)  Theo kiểu gõ telex thì cách gõ nào sau đây là đúng:

A. Ô = OW.             B. Ô = O6.               C. Ô = OO.              D. Ô = O9.

Câu 9: (0,5 điểm) Theo kiểu gõ telex cách gõ nào là sai:

A. Dấu sắc = F.        B. Dấu nặng = J.     

C. Dấu hỏi = R.       D. Dấu ngã = X.

Câu 10: (0.5 điểm) Để chèn được một hình vào văn bản em thực hiện theo các bước nào:

A. + Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột vào trang soạn thảo, con trỏ chuột chuyển thành +, nháy chuột lên vị trí muốn chèn hình để chèn hình.

De thi cuoi HK 2 mon Tin lop 3

+ Bước 2: Nháy chuột vào hình muốn chèn trong danh sách.

+ Bước 3: Di chuyển con trỏ chuột vào trang soạn thảo, con trỏ chuột chuyển thành +, nháy chuột lên vị trí muốn chèn hình để chèn hình.

PHẦN THỰC HÀNH (5 điểm)

Câu 1. Em hãy điền vào cột bên phải tác dụng của các lệnh tương ứng sau:

Tin hoc lop 3 hay

Mon Tin lop 3

----- Hết đề thi 1 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 1

A. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

1 - C, 2 - A, 3 - B, 4 - D, 5 - C, 6 - A, 7 - C, 8 - D, 9 - C, 10 - D

Tai de thi hoc ki 2 mon Tin lop 3

Câu 3: (2,0 điểm).

Mở phần mềm powerpoint soạn 1 trrang trình chiếu

- tên tiêu đề: (0,5 điểm)

- nội dung : (0.5 điểm)

- chèn ảnh minh họa : (1.0 điểm)

----- Hết đáp án đề thi 1 -----

2. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 2

A. TRẮC NGHIỆM:(15 phút) - 4 điểm

Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

A.1 (0,5 điểm )(Mức 1)

Công cụ nào dùng để sao chép màu hình vẽ?

De thi HK2 mon Tin lop 3 hay

A.2 (0,5 điểm )(Mức 2)

Quy tắc gõ chữ có dấu là?

            A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.                   B. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.

            C. Cả A và B đều đúng.                           D. Cả A và B đều sai.

A.3 (0,5 điểm )(Mức 1)

Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

Tai de thi hoc ki 2 mon Tin hoc lop 3            

A.4 (0,5 điểm )(Mức 2)

Trong phần mềm “Cùng học Toán 3”, khi muốn làm bài tiếp theo em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

Tai de thi hoc ki 2 mon Tin 3

A.5 (0,5 điểm )(Mức 1)

Phần mềm nào giúp các em tạo thói quen ngăn nắp, sạch sẽ trong cuộc sống ?

A. Word                                  B. Tidy Up

C. Blocks                                 D. Alphabet Blocks

A.6 (0,5 điểm )(Mức 2)

Đâu là phòng tắm trong phần mềm Tidy up?

 1. Hall             B. Living room                C. Kitchen            D. Bathroom

 

A.7 (0,5 điểm )(Mức 1)

Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks?

De thi mon Tin lop 3 hoc ki 2

A.8 (0,5 điểm )(Mức 2)

Có mấy kiểu bài học trong phần mềm Alphabet Blocks?

A. 2                       B. 3                              C. 4                               D. 5

 

B. THỰC HÀNH: (25 phút) - 6 điểm.

B.1 (3 điểm ) (mức 3)

 Sử dụng công cụ sao chép màu của phần mềm Paint để sao chép màu từ hình a sang hình b: (3đ) (mức 3)

De thi mon Tin hoc lop 3 chon loc

B.2 (3 điểm ) (mức 4)

 Em hãy soạn thảo đoạn văn bản sau:

LỜI CỦA THẦY

Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao... 

 

Yêu cầu:

- Phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14.

----- Hết đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 2

A. TRẮC NGHIỆM (15 Phút)

1 - D, 2 - B, 3 - D, 4 - B, 5 - B, 6 - C, 7 - A, 8 - A

B. THỰC HÀNH: (25 phút) - 6 điểm.

B.1 (3 điểm )(Mức 3 )

Sao chép màu đung và đẹp .

B.2 (3 điểm )(Mức 4 )

Gõ đúng cỡ chữ và kiểu chữ. Trình bày đẹp

 

----- Hết đáp án đề thi 2 -----

3. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 3

I. Trắc nghiệm (3đ) 20 phút:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Để gõ bàn phím em đặt tay tại hàng phím nào?

A. Hàng phím cơ sở                          B. Hàng phím trên

C. Hàng phím dưới                           D. Hàng phím số

Câu 2. Trong phần mềm Cùng học Toán 3, khi muốn làm bài tiếp theo em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

de thi mon Tin hoc lop 3

Câu 3. Phím dùng để xóa ký tự bên phải của con trỏ là?

 A. Enter              B. Delete              C. Backspace       D. Caps Lock

Câu 4. Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?

 A. Shift và Alt                                 B. Alt và Caps Lock     

C. Shift và Caps Lock                      D. Alt và Ctrl

De thi Tin hoc lop 3

 A. Caps Lock      B. Delete              C. Backspace       D. Enter

Câu 6. Quy tắc gõ chữ có dấu là?

 A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.           B. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.

 C. Cả A và B đều đúng.                            D. Cả A và B đều sai.

 

 

II. Tự luận (4đ):

Câu 7. Em hãy nêu các bước thực hiện vẽ đường thẳng?(2 điểm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 8. Em hãy điền các chữ cần gõ vào cột bên phải để có chữ tương ứng ở cột bên trái (Gõ kiểu Telex).(2 điểm)

Để có chữ

Em gõ

ă

……………………….

â

……………………….

ê

……………………….

ô

……………………….

ư

……………………….

đ

……………………….

 

II. Thực hành (3đ):

Câu 9 (3đ): Em hãy sử hãy gõ đoạn thơ sau theo kiểu Telex:

Hương rừng thơm đồi vắng

Nước suối trong thầm thì

Cọ xòe ô che nắng

Râm mát đường em đi.

 

----- Hết đề 3 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 3

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: B

Câu 4: C

Câu 5: C

Câu 6: B

7. 2 điểm

 Các bước thực hiện vẽ đường thẳng là:

Bước 1: chọn công cụ vẽ đường thẳng trong hộp công cụ.

Bước 2: Chọn màu vẽ.

Bước 3: Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ

Bước 4: Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng.

8. 2 điểm

Để có chữ

Em gõ

ă

aw

â

aa

ê

ee

ô

oo

ư

uw

đ

dd

9. Thực hành nhanh, đúng yêu cầu trong vòng 20 phút, tô màu đẹp, hợp lý (3đ)       

----- Hết đáp án đề thi 3 -----

4. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 4

I/ PHẦN LÝ THUYẾT ( 4 điểm)

Câu 1. Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện sau để vẽ được 1 đường cong? (0.5điểm)

 1. Chọn màu vẽ, nét vẽ.
 2. Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. Nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột lần nữa.
 3. Chọn công cụ Đường cong trong hộp công cụ.
 4. Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra.
 1. 1-2-3-4                                      C. 2-3-1-4
 2. 3-1-2-4                                      D. 1-3-4-2

De thi Tin hoc lop 3 hay

Câu 4. Điền vào cột bên trái các phím cần gõ ở chế độ kiểu gõ Telex để nhận được kết quả là chữ tiếng Việt ở cột chữ bên phải? (0.5điểm)

 

Các phím được gõ

Kết quả nhận được

 

ô 

 

ê

 

ơ

 

ư

 

đ

 

ă

 

â

 

hoa phượng nở rộ

Câu 5. Trong phần mềm Cùng học Toán 3, khi muốn làm bài tập tiếp theo em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây? ( 0,5 điểm)

De thi Tin hoc lop 3 Hoc ki 2

Câu 6. Khi làm phép tính cộng hai hoặc ba số theo hàng ngang, tại vị trí kết quả em cần nhập đáp số như thế nào? ( 0,5 điểm)

 De thi mon Tin hoc lop 3 Hoc ki 2

A.  Nhập từ trái qua phải                

     B.  Nhập từ phải qua trái

     C. Có thể nhập bằng cả hai cách trên     

Câu 7. Trong phần mềm Tidy Up, em hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh đúng với tên phòng đó bằng tiếng Việt ( 0,5 điểm)

 1.   Kitchen

 

 1. Phòng ngủ
 1. Dining Room

 

 1. Phòng đợi
 1. Living Room

 

 1. Phòng ăn
 1. Hall

 

 1. Phòng tắm
 1. Bathroom

 

 1. Phòng bếp
 1. Bedrom

 

 1. Phòng khách

Câu 8. Để dọn đồ vật vào đúng vị trí của nó, em thực hiện thao tác nào? ( 0,5 điểm)

 1. Nháy đúp chuột lên đồ vật                          B. Kéo thả chuột vào vị trí của nó
 1. Rê chuột vào đồ vật                           D. Nháy chuột lên đồ vật

II/ PHẦN THI THỰC HÀNH ( 6 điểm)

Em hãy gõ bài thơ sau đây  bằng kiểu gõ Telex  (6 điểm) 

               Nông Cống

Sương thu xanh ngát Ngàn Nưa

Về thăm Nông Cống, đường xưa ngỡ ngàng

Đồng chiêm, mùa lúa chín vàng

Xóm lều rơm hóa phố làng ngói xây

Bãi đồi xanh mướt màu mây

Ước gì Bà Triệu ngày nay lại về …

                                                    Tố Hữu

----- Hết đề 4 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 4

Câu 1 . B. 3-1-2-4

Câu 2. . Nháy chuột phải vào phần hình vẽ có màu cần sao chép nếu muốn màu đó được sao chép sang ô hiển thị màu nền.

Câu 3: Nôi sao cho đúng

De thi mon Tin lop 3 HK 2

Câu 4

Các phím được gõ

Kết quả nhận được

oo

ô 

ee

ê

ow

ơ

uw

ư

dd

đ

aw

ă

aa

â

muaf hef ddeens – phuwowngj nowr rooj

mùa hè đến - phượng nở rộ

Câu 5.   A

Câu 6.  C. Có thể nhập bằng cả hai cách trên     

Câu 7.

(A)  Kitchen

A-5

      (1)Phòng ngủ

(B)Dining Room

B-3

           (2)Phòng đợi

 1. Living Room

C-6

 (3)Phòng ăn

 1. Hall

D-2

 (4)Phòng tắm

(E) Bathroom

E-4

 (5)Phòng bếp

(F)Bedrom

F-1

 (6)Phòng khách

 

Câu 8.

 1. Nháy đúp chuột lên đồ vật     

----- Hết đáp án đề thi 4 -----

5. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 5

A. LÝ THUYẾT: (10 phút)

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1:  Khi thực hiện tẩy một vùng trên hình ta có thể chọn công cụ nào sau đây?

Tai de thi Tin Hoc ki 2 lop 3

Câu 2: Khi di chuyển hình em phải thực hiện mấy bước?

A.  2 bước.                     B.  3 bước.                     C.  4 bước.            D.  5 bước.

Câu 3: Để gõ được các ký hiệu trên của phím em nhấn giữ phím nào ?

A. Phím Capslock                                                B. Phím Shift

C. Phím Ctrl                                                         D. Phím cách.

Câu 4: Khi gõ dấu kiểu Telex, để có từ “ trống trường ” em gõ:

A. troongs truwowngf                                B. troongs truongf

C. trongs truowngf                                               D. troongs truuowngf

Câu 5: Khi gõ dấu kiểu Vni, để có từ “ Bãi biển ” em gõ:

A.  Bai2 bie6n3                                              B.  Bai4 bie6n3

C. Baix bieenr                                                D. Bai bieen3

Câu 6: Để khởi động phần mềm Cùng học Toán 3 em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây?

Tai de thi Tin hoc lop 3 Hoc ki 2

Câu 7:  Trong phần mềm Cùng học Toán 3, sau khi làm xong một phép tính thì em phải thực hiện thao tác nào?

 1. Nháy chuột lên nút trợ giúp để xem kết quả đúng hay sai.
 2. Nháy chuột lên nút tiếp tục  để xem kết quả đúng hay sai.
 3. Nháy chuột lên nút kiểm tra để xem kết quả đúng hay sai.

Câu 8: Trong phần mềm Tidy Up để nhận được giấy chứng nhận có thành tích lao động tốt em phải dọn dẹp xong bao nhiêu phòng ?

A.  3 phòng.                            B.  4 phòng.                            C.  5 phòng.                   D.  6 phòng.

 

B. THỰC HÀNH: (25 phút)

Câu 1 (3 đ) Em hãy sử dụng các công cụ vẽ đường cong trong phần mềm Paint để vẽ và tô màu bức tranh đó.

Câu 2 (3 đ) Em hãy soạn thảo đoạn văn bản sau:

                                                               CA DAO

                                                    Công cha như núi Thái  Sơn

                                      Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

                                                Một lòng thờ mẹ kính cha,

                                         Cho tròn chữ hiếu, mới là đạo con.

                             ----- Hết đề 5 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 5

A - Trắc nghiệm

Câu 1: C
Câu 2: B
Câu 3: B
Câu 4: A
Câu 5: B
Câu 6: A
Câu 7: C
Câu 8: D

B - Thực hành

Câu 1: Vẽ và tô tranh

Câu 2: Soạn văn bản theo đoạn văn.

----- Hết đáp án đề thi 5 -----

6. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 6

 

I/ Trắc nghiệmEm hãy khoanh tròn vào những câu đúng  (6 điểm).

Câu 1:  Phần mềm soạn thảo có biểu tượng:

  De thi mon Tin hoc HK2 lop 3      

Câu 2:  Để gõ chữ hoa, em cần nhấn và giữ phím nào dưới đây để gõ chữ?

          A.   Phím Enter                                          B.   Phím Ctrl

          C.   Phím Shift                                           D.   Phím Alt

Câu 3:  Để gõ được kí hiệu trên của phím em nhấn giữ phím nào trong khi gõ?

           A.   Phím Enter                                         B.   Phím Shift

          C.   Phím Ctrl                                             D.   Phím Alt

Câu 4:  Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word để xóa ký tự bên trái con trỏ soạn thảo em sử dụng các phím nào sau đây?

          A.  Backspace                      B. Delete                         C. Cả A và B

Câu 5:  Vai trò của phím Enter là:

A.  Để di chuyển con trỏ soạn thảo trong văn bản.

B.  Để xuống dòng và bắt đầu đoạn văn mới.

C.  Để viết chữ hoa.

Câu 6:  Để xoá chữ gõ sai ở bên phải con trỏ soạn thảo em  dùng phím nào sau đây?

A.  Delete.                            B.  Backspace                 C.  Shift.

II/ Tự luận: (4 điểm)

Câu 1: Nêu cách gõ các chữ: ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ theo kiểu Telex?

 

Để có chữ

Em gõ

ă

…..

â

…..

ê

…..

ô

…..

ơ

…..

ư

…..

đ

…..

 

 Câu 2: Nêu cách gõ các dấu huyền, dấu nặng, dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã theo kiểu Telex?

 

Để có

Em gõ

Dấu sắc

…..

Dấu huyền

…..

Dấu hỏi

…..

Dấu ngã

…..

Dấu nặng

…..

 

----- Hết đề 6 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 6

I/Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu đúng được 1 điểm

1 - B, 2 - C, 3 - B, 4 - A, 5 - B, 6 - A

II/ Tự luận: (4 điểm)

Câu 1: Cách gõ các chữ: ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ theo kiểu Telex: (2 điểm)

Để có chữ

Em gõ

ă

aw

â

aa

ê

ee

ô

oo

ơ

ow

ư

uw

đ

dd

 

 Câu 2: Cách gõ các dấu huyền, dấu nặng, dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã theo kiểu Telex: (2 điểm)

Để có

Em gõ

Dấu sắc

s

Dấu huyền

f

Dấu hỏi

r

Dấu ngã

x

Dấu nặng

j

 

----- Hết đáp án đề thi 6 -----

7. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 7

Tai de thi hoc ki 2 mon Tin lop 3

Câu A4 ( 0,5đ) :

Để gõ được từ đi học theo kiểu Telex, em sẽ phải gõ như thế nào?

     A. di hocj         B. ddi hocf                     C. ddi hocj           D. di hocs

Câu A5 ( 0,5đ) : Phát biểu sau đây đúng hay sai:

Khi luyện tập trong phần mềm học toán, có thể dùng chuột nháy số trên bảng số hoặc gõ từ bàn phím để nhập số và nhấn phím mũi tên để di chuyển dấu nháy vào vị trí cần nhập.

      A. Đúng                                          B.  Sai

Câu A6 ( 0,5đ) : Em hãy chỉ ra thứ tự đúng các nút lệnh điều khiển trên phần mềm cùng học Toán 3

Tai de thi HK 2 mon Tin lop 3

Câu A8 ( 0,5đ) :

Em hãy chỉ ra đâu là biểu tượng của phần mềm học tiếng Anh Alphabet Blocks

Tai de thi HK2 mon Tin hoc lop 3

B. THỰC HÀNH ( 6 điểm )  

Câu B1( 3đ)  :

 Sử dụng các công cụ sao chép màu và công cụ tô màu để tô màu ngôi nhà bên phải như hình bên trái :

Tai de thi Tin hoc lop 3 cuoi nam

Câu  B2 (3đ) : Hãy soạn thảo văn bản theo mẫu sau:

Quê hương

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

 

----- Hết đề 7 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 7

 1. PHẦN LÝ THUYẾT ( 4 điểm )

Câu

A1

A2

A4

A5

A6

A7

A8

Đáp án

A

B

C

A

D

C

A

Câu A3 ( 0,5đ) :

 Hãy điền vào cột bên trái các phím cần gõ trong chế độ Telex để nhận được chữ

Để có chữ

Em gõ

â

aa

ê

ee

ô

oo

đ

dd

ư

uw

ơ

ow

ă

aw

 

B. THỰC HÀNH ( 6 điểm)

Câu B1( 3đ)  :

Tô màu đúng chính xác, sử dụng đúng các công cụ.

Câu  B2 (3đ) :

Gõ đúng yêu cầu, đầy đủ, vận dụng được kiến thức đã học hợp lí đạt điểm tối đa.

Mỗi lỗi gõ sai hoặc gõ thiếu  một từ trừ 0.25 điểm

----- Hết đáp án đề thi 7 -----

8. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 8

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (5đ)

Câu 1: (0,5đ) Khi soạn thảo văn bản trên máy tính em sử dụng chương trình nào?

a. WORD                              b. PAINT                                  c. BLOCKS 

Câu 2: (0,5đ) Để sao chép chi tiết tranh vẽ em dùng công cụ:

Tai de thi cuoi nam mon Tin Hoc lop 3

Câu 3: (0,5đ) Để xóa kí tự bên phải con trỏ soạn thảo em dùng phím:

a.  Delete                        b. Backpace                                 c.  Enter

Câu 4: (0,5đ) Để tẩy chi tiết tranh vẽ em dùng công cụ:

Tai de thi cuoi nam Tin hoc lop 3

Câu 5: (0,5đ) Đâu là biểu tượng của phần mềm WORD ?                                                               

Download de thi cuoi nam mon Tin hoc

Câu 6: (0,5đ) Để chuyển nhanh sang chế độ gõ chữ kiểu gạch chân em nhấn tổ hợp phím nào?

a. Ctrl+B                        b. Ctrl+U                            c. Ctrl+I

Câu 7: (0,5đ) Để căn lề trái cho văn bản em chọn:

De thi Tin hoc lop 3 HK 2 chon loc

Câu 8: (0,5đ) Khi muốn gõ các dấu thanh “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu gõ Telex em dùng các phím :

a. G, H, K, I, O              b. S, F, R, X, J                        c. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 9: (0,5đ) Để gõ được chữ “Sông” theo kiểu gõ VNI em gõ?.

a. Soong                         b. Son3g                                         c. So6ng

Câu 10: (0,5đ)  Phông chữ và cỡ chữ được chọn trong hình ảnh dưới đây là:

De thi Tin hoc lop 3 HK 2 chon loc

a. Phông chữ Arial, cỡ chữ 20                                       

b. Phông chữ Arial, cỡ chữ 18

c. Phông chữ Times new roman        , cỡ chữ 18                    

II. TỰ LUẬN ( 5đ)

Câu 1: Em hãy điền chức năng đúng với các nút lệnh trong hình? (2đ)

Download bo de thi HK 2 mon Tin lop 3

Câu 2: Em hãy điền đáp án đúng kiểu gõ Telex vào cột “Cách gõ”. (2đ)

Chữ cần gõ

Cách gõ

â

……………………………………………………………………….

ô

……………………………………………………………………….

ê

……………………………………………………………………….

đ

……………………………………………………………………….

ơ

……………………………………………………………………….

ư

……………………………………………………………………….

ă

……………………………………………………………………….


Câu 3: Em hãy cho biết làm thế nào để chuyển một đoạn văn bản ở dạng chữ thường sang kiểu chữ khác (in đậm, in nghiêng, gạch chân,…)? (1đ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. PHẦN THỰC HÀNH

- Em hãy soạn thảo nội dung văn bản theo mẫu dưới đây rồi chèn vào văn bản một số tranh ảnh phù hợp với nội dung văn bản.

- Em lưu kết quả bài làm vào ổ E của máy tính.

 

Truyện cổ tích thế giới: Thỏ và Rùa

…Thỏ vốn là loài vật chạy rất nhanh nên vừa mới xuất phát Thỏ đã chạy thục mạng nhanh như tên bắn, một lúc sau khi thấy rằng mình đã bỏ rùa ở lại đằng sau quá xa, thỏ nghĩ: “Còn lâu rùa mới đuổi kịp ta, cậu ta rất chậm chạp, thôi thì mình cứ tranh thủ nghỉ ngơi cái đã”.

Khi Thỏ tỉnh giấc thì trời cũng đã nhá nhem tối và Thỏ giật mình khi thấy Rùa sắp cán đích trước Thỏ. Thỏ nhanh chân chạy hục mạng nhưng không kịp nữa, Rùa đã cán đích trước.

Vậy cuối cùng Thỏ đã chịu Thua.

 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

----- Hết đề 8 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 8

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

a

b

a

a

c

 b

c

b

c

b

II. TỰ LUẬN: (5đ)

Câu 1: Em hãy điền chức năng đúng với các nút lệnh trong hình? (2đ)

Download bo de thi hoc ki 2 mon Tin lop 3

Câu 2: (2đ) Em hãy điền đáp án đúng theo kiểu gõ Telex vào cột “Cách gõ”

Chữ cần gõ

Cách gõ

â

aa

ô

oo

ê

ee

đ

dd

ơ

ow

ư

uw

ă

aw

Câu 3: Em hãy cho biết làm thế nào để chuyển một đoạn văn bản ở dạng chữ thường sang kiểu chữ khác (in đậm, in nghiêng, gạch chân,…)? (1đ)

Ta bôi đen phần văn bản cần chuyển rồi kích chọn các nút lệnh tương ứng với các kiểu chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân.

B. PHẦN THỰC HÀNH

- Gõ đúng đủ nội dung văn bản: 05đ

          - Chèn được hình ảnh phù hợp nội dung: 02 điểm.

          - Sắp xếp, bố cục văn bản và hình ảnh hài hòa: 02 điểm.

          - Thao tác nhanh, chính xác: 01 điểm.

----- Hết đáp án đề thi 8 -----

9. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 9

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu 1,3,5,7,8  và thực hiện theo yêu cầu cho câu 2,4,6, 9 và 10.

Câu 1 (0.5 đ) (Mức 1): Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ sao chép màu?

de thi tin hoc lop 3 ki 2 nam 2019 2020 violet

Câu 2 (0.5 đ) (Mức 1): Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau theo kiểu gõ Telex:

Để có dấu

Em gõ chữ

Dấu huyền

 

Dấu sắc

 

Dấu hỏi

 

Dấu ngã

 

Dấu nặng

 

Câu 3 (0.5 đ) (Mức 2): Theo kiểu gõ Telex để gõ chữ  “Cô giáo “  cách gõ nào sau đây là đúng?

     A. Cooo giaox          B. Coo giaos             C. Cooo giaos             D. Coo giaor

Câu 4 (0.5 đ) (Mức 2):  Điền vào chỗ chấm. Em hãy viết cách gõ các từ sau theo kiểu Vini

 1.  Bài tập: ..............................................................
 2.  Tin học : .............................................................
 3.  Trường em: ........................................................
 4. Dũng cảm:..........................................................

Câu 5 (0.5 đ) (Mức 1) : Em hãy cho biết biểu tượng nào sau đây là của phần mềm Cùng học toán 3:

On tap Tin hoc lop 3 ki 2

Câu 6  (0.5 đ) (Mức 2) : Hãy điền số thứ tự thích hợp để thực hiện phép chia một số có hai hoặc ba chữ số cho một số có một chữ số bằng phần mềm học Toán lớp 3.

de thi tin hoc lop 3 ki 1 nam 2019 2020

Câu 7 (0.5 đ) (Mức 2) : Trong phần mềm Tidy Up để tiếp tục dọn dẹp xong phòng khách như hình sau em cần thực hiện bao nhiêu thao tác nữa ?

Ly thuyet Tin hoc lop 3 hoc ky 2

 1. 3                  B.5                        C.4                        D.6

Câu 8 (0.5 đ) (Mức 1) : Phần mềm Alphabet Blocks giúp em học môn học nào?

A, Học toán.

B, Học vẽ.

C, Học làm công việc gia đình.

D, Học tiếng Anh

Câu 9 (3 đ) (Mức 3): Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho hình sau đây trong phần mềm Paint:

De thi Tin hoc ki 1 lop 3 nam 2020

Câu 10 (3 đ) (Mức 4): Em hãy soạn thảo đoạn văn bản sau:

Hôm qua em đến trường

Mẹ dắt tay tưng bước

Hôm nay mẹ lên nương

Một mình em tới lớp

Chim đùa theo trong lá

Cá dưới khe thì thào…….

                                           Minh Chính

 

Bài viết:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

----- Hết đề 9 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 9

 

CÂU

1

3

5

7

8

ĐÁP ÁN

A

B

D

C

D

 

Câu 2: f, s, r, x, j

Câu 4:

A: Baif taapj

B: Tin hocj

C: Truwowngf em

D: Dungx camr

Câu 6: 2, 1, 3

Câu 9:

 • Vẽ được đúng hình được 1.5 điểm
 • Tô được màu được 1.5 điểm.

Câu 10:

 • Có thể viết theo kiểu Telex hoặc kiểu Vni.
 • Viết đúng và đủ số lượng câu được 3 điểm
 • Số điểm bị giảm dần so với số lỗi sai nhiều.

 

 

 

 

----- Hết đáp án đề thi 9 -----

10. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 10

I. Trắc nghiệm.

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:( mỗi câu đúng 0.5đ)

Câu 1. Phần mềm soạn thảo văn bản nào trên máy tính mà em đã được học:

De thi Tin hoc HK2 lop 3

Câu 2. Nút lệnh nào dưới đây có chức năng chọn kiểu chữ In nghiêng:

Tai de thi cuoi nam mon Tin lop 3 hay

A. Thêm mới một trang trình chiếu

B. Xóa trang trình chiếu

C. Sao chép trang trình chiếu

Câu 4. Để thay đổi bố cục trang trình chiếu em chọn vào nút lệnh nào:

Tai bo de thi HK 2 mon Tin lop 3

Câu 5. Để căn lề giữa cho đoạn văn bản được chọn trong trang trình chiếu em chọn nút lệnh:

Tai bo de thi HK 2 Tin lop 3

     Câu 6.  Để chèn tranh ảnh vào trang soạn thảo em làm thế nào ?

A. Chọn Insert, chọn Picture

C. nhấn Ctrl+B

B. Chọn Insert chọn Shapes

 

    Câu 7. Trong phần mềm trình chiếu để bổ sung thông tin vào trang trình chiếu em chọn nút lệnh nào:

Tai bo de thi HK 2 Tin hoc lop 3

 1. Căn lề
 2. Chọn phông chữ
 3. Chọn cỡ chữ

II. Tự luận.  

Câu 1: (3đ) Viết nội dung còn thiếu vào ô trống theo kiểu gõ Telex:

 

Các kí tự gõ trên bàn phím

Kết quả hiện trên màn hình

 

Cốm

Caay

 

 

Hành và tỏi

Hoof  howir

 

Truwowngf hocj

 

 

Hoa vàng trên cỏ xanh

Câu 2: (3đ) Sử dụng phần mềm trình chiếu em hãy soạn trang trình chiếu giới thiệu về ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG có nội dung tương tự như trang trình chiếu sau. Lưu nội dung vào thư mục tên của mình.

Tai bo de thi hoc ki 2 Tin lop 3

----- Hết đề 10 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 số 10

I. Phần trắc nghiệm:

 

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐÁP ÁN

A

C

A

C

B

A

B

B

 

 

II. Phần tự luận: 6đ.

Câu 1: Viết đúng nội dung còn thiếu vào ô trống theo kiểu gõ Telex:

Các kí tự gõ trên bàn phím

Kết quả hiện trên màn hình

Cooms – 0.5đ

Cốm

Caay

Cây - 0.5đ

Hanhf vaf toir - 0.5đ

Hành và tỏi

Hoof  howir

Hồ hởi – 0.5 đ

Truwowngf hocj

Trường học– 0.5 đ

Hoa vangf treen cor xanh – 0,5đ

Hoa vàng trên cỏ xanh

Câu 2:

   - Trình bày được , đúng văn bản được (2 điểm)

   - Lưu được văn bản theo yêu cầu được (1 điểm)

 

----- Hết đáp án đề thi 10 -----

Tổng hợp Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 có đáp án chọn lọc

- Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 Đề số 1
- Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 Đề số 2
- Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 Đề số 3
- Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 Đề số 4

de thi hoc ki 2 mon tin hoc lop 3

Tải đề thi tin học lớp 3 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 hay

de thi hoc ki 2 mon tin hoc lop 3 2

de thi hoc ki 2 mon tin hoc lop 3 3

de thi hoc ki 2 mon tin hoc lop 3 4

de thi hoc ki 2 mon tin hoc lop 3 5

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Tin học lớp 3

de thi hoc ki 2 mon tin hoc lop 3 6

de thi hoc ki 2 mon tin hoc lop 3 7

Tham khảo thêm:

- Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

- Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3

Với những đề thi học kì 2 môn Tin học trên đây, hy vọng các em học sinh đã có tài liệu ôn tập hữu ích cho mình.

 


Liên kết tải về - [215 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:Bài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat đề thi học kì 2 môn tin học lớp 3 là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 Đề số 4


Phần mềm Liên quan & Tương tự
  Top download
  1. Đang tổng hợp...
  Bấm vào file dưới
  Để cài phần mềm


   Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá