download Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Tài liệu tư tưởng Hồ Chí Minh)

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

 (Tài liệu tư tưởng Hồ Chí Minh)

Download Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường học

Trần Văn Việt  cập nhật: 02/02/2018

Tư tưởng Hồ Chí Minh là giáo trình trình bày hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết lại. Trong Cương lĩnh và Điều lệ của Đảng đã nêu rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Giáo trình được giảng dạy cho sinh viên trong tất cả các trường đại học, cao đẳng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm các nội dung cơ bản: những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam,  vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh được coi là hệ tư tưởng chính thống của Đảng ta bên cạnh chủ nghĩa Mác-Lenin, được hình thanh từ sự kết tinh văn hóa dân tộc cũng như tư tưởng tiến bộ của cách mạng thế giới.

Đối với những Đảng viên sinh hoạt trong các chi bộ, mỗi năm đều phải có bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đó cam kết các nội dung như thần trách nhiệm trong công việc, về phong cách gương mẫu trong làm việc, thực hành tiết kiệm... lãnh đạo chi bộ Đảng sẽ dựa vảo bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đánh giá chất lượng Đảng viên.

giao trinh tu tuong ho chi minh


Tư tưởng Hồ Chí Minh được coi là môn học bắt buộc với hầu hết sinh viên các trường cao đẳng, đại học cũng như cho các thế hệ cán bộ, toàn quân, toàn dân. Tài liệu này được xem là kim chỉ nam cho hàng động của người dân Việt Nam, sống và làm việc theo đúng định hướng của nhà nước và pháp luật. Giáo trình được biên soạn khá chi tiết, chính xác phục vụ cho học tập và các công trình nghiên cứu.

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng là tài liệu được nhiều người quan tâm, với nội dung tổng kết những gì mà các cán bộ, đảng viên đã thu được sau họat động ứng dụng tư tưởng tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh, với bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các bạn sẽ biết cách làm bài thu hoạch về dựa trên những gợi ý hoàn thiện mà chúng tôi cung cấp.

Nội dung chính của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Quan điểm của  Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng
- Những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam
- Vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam
- Hướng dẫn sống và làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 


Liên kết tải về - [1,8 MB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat giáo trình tư tưởng hồ chí minh là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Tài liệu tư tưởng Hồ Chí Minh)

Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm