HFSExplorer 2021.2.22

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 2021.2.22 đã cũ. Phần mềm HFSExplorer đã có phiên bản mới 2021.10.9 tìm và tải về tại đây >> HFSExplorer

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2021.2.22 (bản chuẩn) của phần mềm HFSExplorer được cập nhật vào 02/03/2021

Thông tin về HFSExplorer

Mô tả: Mở file DMG của Mac OS trên Windows

Phần mềm do Erik Larsson phát hành, có dung lượng 1.6 MB, có 1684 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 2021.2.22

Các chức năng của HFSExplorer
 Phiên bản 2021.2.22 của phần mềm HFSExplorer được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự HFSExplorer

Top download
  1. Đang tổng hợp...