download Luật đầu tư công 2019

Luật đầu tư công

 2019

Download Luật đầu tư công - Luật đầu tư công số 49/2014/QH13

Diệu Hương Giang  cập nhật: 08/12/2022

Luật đầu tư công được ban hành nhằm quy định cụ thể về việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, quản lý nhà nước về đầu tư công, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư công.


Luật đầu tư công được quốc hội ban hành mới nhất vào năm 2016 đã được Quốc hội thông qua, quy định rõ ràng về việc quản lý, sử dụng vốn và quản lý nhà nước, quản lý quyền nghĩa vụ trách nhiệm của các cơ quan trong, các đơn vị tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động đầu tư công. 

Đối tượng áp dụng của Luật đầu tư công đó là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư công hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Theo đó, việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, hoạt động đầu tư sẽ phải tuân thủ theo quy định của Luật đầu tư công và quy định khác của pháp luật có liên quan. Các lĩnh vực đầu tư công là các lĩnh vực đầu tư chương trình , dự án kết cấu hạ tầng, đơn vị sự nghiệp, là các đơn vị tổ chức hành chính, các tổ chức chính trị, xã hội, liên tục thực hiện đầu tư hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ công ích, nhà nước sẽ không ngừng tham giá vào các dự án theo hình thức đối tác đầu tư. 


Luật đầu tư công
Download Luật đầu tư công - Luật đầu tư công số 49/2014/QH13

 

Trong luật đầu tư quy định rõ ràng về việc phân loại dự án đầu tư công chia thành các nội dung cụ thể đối với dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư, dự án không có cấu phần đầu tư, căn cứ vào mức độ quan trọng và quy mô của dự án sẽ được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo các tiêu chí quyết định.

Luật đầu tư công đưa ra một số nội dung cụ thể như các lĩnh vực đầu tư công, phân loại dự án đầu tư công, tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, tiêu chí phân loại các dự án, điều chỉnh phân loại dự án đầu tư công,... Dựa theo những nội dung của Luật đầu tư công ban hành, những đối tượng có liên quan đến đầu tư công sẽ phải tuân thủ đầy đủ để đảm bảo cho hoạt động đầu tư công được thống nhất, hoàn thiện hơn.

Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 được soạn thảo đầy đủ, nhằm đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ về nội dung thực hiện Luật. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo Luật đầu tư để biết được những quy định mới nhất về hoạt động đầu tư hiện nay. Luật đầu tư quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.Liên kết tải về - [368 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

Luật đầu tư công - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Luật đầu tư công được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat luật đầu tư công là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Luật đầu tư công 2019


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Top download
  1. Đang tổng hợp...
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm