Marketing skills (Tài liệu kỹ thuật giao tiếp)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản (Tài liệu kỹ thuật giao tiếp)

Cẩm nang hướng dẫn kỹ năng giao tiếp

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản (Tài liệu kỹ thuật giao tiếp) (bản chuẩn) của phần mềm Marketing skills được cập nhật vào 20/04/2015

Thông tin về Marketing skills

Mô tả: Cẩm nang hướng dẫn kỹ năng giao tiếp

Phần mềm do DHA - VNU phát hành, có dung lượng 322,4 KB, có 2115 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: All Windows

Phiên bản hiện tại: (Tài liệu kỹ thuật giao tiếp)

Các chức năng của Marketing skills
 Phiên bản (Tài liệu kỹ thuật giao tiếp) của phần mềm Marketing skills được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Marketing skills

    Top download
    1. Đang tổng hợp...